Лихвите по потребителски и жилищни кредити все още не отчитат сериозен ръст, показват последните данни на БНБ. В края на август средната лихва по кредитите за потребление в левове намалява с 0.26 пр. п. до 8.66%, а годишният процент на разходите (ГПР)– с 0.24 пр. п. до 9.21%. При жилищните кредити лихвите се запазват  на ниво от 2.57%, а ГПР се повишава с 0.04 пр. п. до 2.88%.

Поскъпват обаче кредитите за Работодатели и самонаети, сато средният процент се увеличава с 0.38 пр. п. до 4.15%.

Не такава е ситуацията с лихвите по овърдрафт и кредитни карти. Тази по овърдрафт  в левове намалява с 0.17 пр. п. до 14.59%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, – с 0.02 пр. п. до 20.84%.

По-ниските лихви водят и и до повече новоизтеглени потребителски заеми, като обемът им се повишава с 3.8% (28.9 млн. лв.) до 788.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 4.7% (5.7 млн. лв.) до 127.7 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства с 10.2% (62.6 млн. лв.) до 678.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 10.3% (16.4 млн. лв.) до 175 млн. лв.

Намаляват обаче новите заеми за Работодатели и самонаети лица - със 7.9% (1.6 млн. лв.) до 18.9 млн. лв.
 
Минимално увеличение има при лихвите по депозитите на граждани - с 0.07 пр. п. до 0.73% за тези в лева и с 0.02 пр. п. до 1.30% за спестявания в евро. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават почти нула.
Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се запазва на ниво от 0.11%, а по тези в евро се увеличава незначително до 0.16%.

Въпреки ниските лихви обемът на новите влогове в банките в левове нараства с 23.2% (43 млн. лв.) до 228.2 млн. лв., а по тези в евро – с 19.2% (35.2 млн. лв.) до 218.9 млн. лв
 

istock
istock

При кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, лихвата се вдига с 0.07 пр. п. до 4.12%, а по тези над 1 млн. евро спада с 0.28 пр. п. до 3.99%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.20 пр. п. до 5.17%, а по кредитите над 1 млн. евро се повишава с 0.10 пр. п. до 5.80%. През август 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.14 пр. п. до 3.49%, а по овърдрафта в евро – с 0.12 пр. п. до 5.20%.

Доклад: Инфлацията изяде спестяванията

Обемът на новите кредити на фирмите до 1 млн. евро расте с 6.4% (26.3 млн. лв.) до 439.8 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 24.3% (142.7 млн. лв.) до 729.9 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение с 37.9% (178.4 млн. лв.) до 649.6 млн. лв.

Фирмите получават по-малко лихва върху депозитите си в банките, като средната лихва за суми в лева пада за месец с 0.02 пр. п. до 1.74%, а по тези в евро нараства с 0.45 пр. п. до 2.12%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се повишават с 0.01 пр. п.  съответно до 0.03% и 0.05%.

istock
istock

Значително увеличение обаче има на парите, които бизнесът държи на депозит, като обемът по новите влогове в левове се увеличава с 68.3% (332.3 млн. лв.) до 818.9 млн. лв., а по тези в евро – с 59% (122 млн. лв.) до 328.7 млн. лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg