Увеличение на лихвите, но най-вече тези по кредитите и по-малко на тези по депозитите, очаква финансовият сектор, показва изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания", в което прогноза правят търговски банки, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества и управляващи дружества.

И през трето тримесечие се запазват очакванията на повечето от анкетираните за увеличение на лихвените проценти по депозитите. Балансовите стойности при депозитите в долари се покачват спрямо оценките в предходното издание, докато тези за депозитите в лева и евро минимално се понижават.

Забелязва се преобладаващ дял на предвиждащите увеличение на лихвените нива сред търговските банки и инвестиционните посредници, докато отговорите на пенсионноосигурителните и управляващите дружества са почти еквивалентно разпределени в подкрепа на запазване на текущите лихви и на тяхното увеличение. Като цяло прогнозите съответстват на политиките на основните централни банки - Фед и ЕЦБ обявиха повишаване на основния лихвен процент и през юли, но очакванията са за скорошно достигане на върха на лихвените проценти.

Прогнозите за лихвените равнища по кредитите се запазват в посока увеличение през текущото спрямо предходното тримесечие. Поскъпване на кредитния ресурс се очаква при всички валути. Забелязва се много по-голям синхрон в оценките за лихвената динамика при кредитите в сравнение с предвижданията на респондентите за лихвите при депозитите, се посочва в анализа.

Според него очакванията за повишения от предходното издание се сбъднаха в по-голяма степен при кредитите в евро, като среднопретегленият процент за второто тримесечие нарасна с повече от 1 пр.п. спрямо аналогичната стойност за първото, докато среднопретегленият лихвен процент по левовите кредити се увеличи в много по-малка степен. През юли по-голямо повишение имаше при процента по кредитите в национална валута.

Кредитен експерт: Вдигането на лихвите по кредити ще бъде плавно у нас

Според повече от половината анкетирани, нивото на междуфирмената задлъжнялост в икономиката ще продължи леко да се увеличава през трето тримесечие. Възходящата динамика е подкрепена от представителите на небанковия финансов сектор, докато търговските банки очакват запазване на нивата от предходното тримесечие. Балансовата оценка леко се понижава спрямо предишни издания, но двете оценки като цяло остават сходни.

Istock
Istock

Рисковете по отношение на нарастване на междуфирмената задлъжнялост продължават да бъдат свързани с очакванията за забавяне на икономическия растеж, както и в контекста на значително по-слабият отчетен износ и внос през второто тримесечие, както и очакванията за по-високи лихвени проценти по кредити, в резултат от предприетите мерки от страна на БНБ за постепенно повишаване на нивото на антицикличния капиталов буфер и ставката на задължителните минимални резерви на банките, което ще изтегли ликвидност от системата и ще намали потенциала за предоставяне на банкови кредити, пише още в изданието.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg