регистрация

Данъци

Минималният праг за ДДС регистрация се удвоява от януари 2023г.

Мартин Димитров от "Демократична България" заяви, че България е на шесто място в ЕС по висок праг за регистрация по ДДС. От 1 януари 2023 г. се увеличава минималният праг за регистрация по ДДС от 50 ...

1

Имоти

Окончателно: Удължиха срока за регистрация на кладенци на 3 години

Парламентът удължи срока за регистрация на кладенци за собствени потребности с три години - до 28 ноември 2025 година. Това стана с приемането на второ четене на промените в Закона за опазване на околната ...

0

Имоти

Отлагат срока за регистриране на кладенци

Срокът за регистрация на кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани, разположени в границите на населените места и селищните образувания, да бъде удължен с още три години - до 28 ноември ...

0

Имоти

Регистрацията на кладенците да се отложи иска и екоминистерството

Министерството на околната среда и водите подкрепя предложението за удължаване на срока за регистрация на кладенците. Това става ясно от становище на ведомството, публикувано на сайта на Народното събрание. ...

2

Имоти

Предлагат нов срок за регистрация на кладенците

Да се удължи срокът за регистрация на кладенците, които се ползват за собствени нужди. Това предвиждат два законопроекта за промени в Закона за опазване на околната среда, които са внесени в Народното ...

7

Земеделие

Срокът за регистрация на кладенци изтича

Собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., трябва да ги регистрират в срок до 28 ноември т.г., съобщиха от Министерството на околната ...

0

Данъци

Окончателно вдигнаха минималния праг за регистрация по ДДС

Минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв. от следващата година, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за данък ...

0

Данъци

Вдигнаха прага на задължителната регистрация по ДДС

Парламентът промени прага на задължителната регистрация по ДДС от 50 хиляди на 100 хиляди лева оборот. Промяната бе приета на първо четене и ще влезе в сила от 1 януари 2023г.   Проектът е внесен от ...

0

Данъци

Как да регистрирате онлайн магазина си

Близо 23 000 онлайн магазини са декларирани в НАП от създаването на регистъра през 2019 година до момента. Според изискванията, всички електронни търговци, следва да подадат информация в приходната агенция ...

0

Земеделие

Предлагат нови правила за регистриране на личните стопанства

Два режима за регистрация на стопанствата, в които се отглеждат животни, предвижда нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, по който министерството на земеделието започва консултации. Те ще са ...

0