Работата и социалните права на гражданите в България са внимателно регулирани и контролирани от различните институции, включително от Агенция по заетостта, чрез нейната Дирекция "Бюро по труда".

Тази дирекция е отговорна за регистрацията на работници, както и за прекратяване и възстановяването на регистрацията им в зависимост от обстоятелствата. Кога и при какви условия се извършва прекратяване на регистрацията в Агенцията по заетостта, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Подкрепят безработните младежи с нов проект

Всъщност регистрацията на работниците в Дирекция "Бюро по труда" е задължителна стъпка, ако човек е безработен или е останал без работа поради различни причини. Особеното обаче е, че ако не се регистрира там, то няма някаква отговорност по закон, която лицето да понесе.

Просто няма да може да се възползва услугите и правата, които му се полагат в различни обстоятелства като обезщетения, включване в социални програми и помощ за намиране на работа или курсове за квалификация и преквалификация. Въпреки това обаче, Дирекция "Бюро по труда" играе важна роля в регулирането на пазара на труда в България.

Прекратяването и възстановяването на регистрацията могат да бъдат направени при спазване на определени правила и обстоятелства и винаги по процедурите, определени от закона.


Ако безработно лице прецени да направи своята регистрация в Дирекция "Бюро по труда", то следва да представи редица документи, които са посочени в закона. Ако някой от тях липсва, то служителите в дирекцията ще му посочат кой точно документ липсва и ще изискат той да бъде добавен към документацията. След като цялата документация бъде налична и лицето отговаря на всички условия, то вече се води като регистриран и може да се възползва от всички права и услуги, които държавата предоставя в тези случаи, съобразно обявените от нея критерии.

Не са рядкост случаите, в които регистрираният като безработен в дирекцията започва работа или пък не спазва условията, които предварително му се обясняват от трудовия посредник, с които да взаимодейства с държавния орган, защото освен права регистрираният като безработен има и задължения. В тези случи регистрацията му се прекратява.

Основанията за прекратяване на регистрацията са приложими към всички регистрирани лица, които търсят работа, независимо от техния статус, като регистрацията се прекратява от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

Близо 6 250 безработни ще бъдат включени в обучения

Първите обстоятелства, при които не е налице виновно поведение от страна на търсещото работа лице. В тези случаи регистрацията се прекратява, когато търсещите работа лица подадат заявление по свое желание, починат, започнат работа и са осигурени или подлежат на осигуряване.

istock
istock

Регистрацията се прекратява и когато лицата се включат в програми и мерки за заетост по Закон за насърчаване на заетостта, както и в заетост по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове.

Прекратяване на регистрация настъпва и когато лицата придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или получават професионална пенсия за ранно пенсиониране, пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или пенсия за старост в друга държава.

Важно е да се отбележи също, че прекратяване на регистрацията се извършва и в случаите, когато лицата откажат да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове. Това важи и ако лицата прекратят участието си в курс за обучение на възрастни, не изпълнят изискването в срок 7 работни дни от промяната в декларирани обстоятелства да уведомят някое от поделенията на Агенцията по заетостта или пък декларират неверни данни при регистрация в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.

В посочените случаи лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg