15 200 неактивни или безработни младежи ще бъдат подпомогнати за включване на пазара на труда чрез дейностите по проект  „Младежка заетост +” на Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021 – 2027. Проектът е своеобразно продължение на проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта в предишния програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основната му цел е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки” умения при работодател. Това ще улесни прехода на младите хора от образование към заетост и ще им позволи да натрупат ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

Плащат осигуровките за 6 месеца на работодатели, ако наемат дългосрочно стажанти

Новият проект “Младежка заетост+” се реализира от Агенция по заетостта в качеството й на конкретен бенефициент. От вчера започна приемът на заявки от работодатели за включване в Проекта. Заявките следва да бъдат подавани по образец чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

По проект „Младежка заетост+”, финансиран по П РЧР 2021-2027, могат да бъдат подкрепени младежи, включени в проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, които не са достигнали максималната продължителност на предвидената заетост съгласно сключените трудови договори.

Евтини кредити за младежи за започване на бизнес

Финансирането по настоящия проект за тях ще покрива само остатъчния период до достигане на максималния срок за подкрепа, ако този период е най-малко три или повече месеца. За остатъчния период работодателите e необходимо да кандидатстват за включване в проект „Младежка заетост+” с актуална заявка. Вече сключените трудови договори с лица, наети по проект „Нова възможност за младежка заетост” не трябва да бъдат прекратявани.

На неактивните и безработните младежи „Младежка заетост+” ще осигури подкрепа чрез:

- Обучения за придобиване на преносими и „меки” умения чрез ключови компетенции  „Личностна и социална компетентност и умения за учене” и „Инициативност и предприемачество”;
- Стажуване при работодател, за период от 6 до 9 месеца;
- Обучение по време на работа, с времетраене не повече от 6 месеца;
- Наемане на безработни и неактивни младежи за период до 9 месеца;
- Предоставяне на стимули за работодателите в случаите на сключване на безсрочен трудов договор със стажувал/стажуващ младеж за заемане на длъжност, съответстваща на квалификацията на стажанта, и за същото или по-благоприятно възнаграждение;
- Осигуряване на средства за обществен транспорт от и до работното място на младежите за първия месец от стажа/обучението по време на работа/субсидирания период на заетост.

Каква работа търсят младите хора и кое пречи да останат трайно на пазара на труда
 

Безвъзмездната финансова помощ по Проекта е в размер на 188 млн. лева. Очаква се в него да се включат15 200 неактивни или безработни младежи, от които 9 120 да останат на работа при същия работодател след приключването на дейностите по операцията. Проектът ще се изпълнява до 31.12.2027 г.

Допълнителна информация за работодатели и неактивни, и безработни лица ще намерите в бюрата по труда в цялата страна, както и на официалната страница на Агенция по заетостта в банера с наименование Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg