безработни

Работа

Лек ръст на безработицата на годишна база

Коефициентът на безработица е 4.0%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2022 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява ...

0

Работа

Подкрепят безработните младежи с нов проект

15 200 неактивни или безработни младежи ще бъдат подпомогнати за включване на пазара на труда чрез дейностите по проект  „Младежка заетост +” на Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021 – ...

0

Работа

Близо 6 250 безработни ще бъдат включени в обучения

Изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов подписа договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2023 г. Проектите ...

1

Работа

Има ли съпротива у нас срещу преквалификацията

Около 37 000 българи са завършили или посещават в момента курсове за професионална квалификация и преквалификация в центровете на Националната агенция за професионално образование и обучение. Около 1/3 ...

1

Европа

Какви обезщетения за безработица и детски дават в Германия

Правителството на Германия реши заради инфлацията обезщетенията за безработица да бъдат увеличени до 563 евро на месец за лице в индивидуално домакинство от началото на 2024 г., спрямо настоящите 502 евро, ...

0

Работа

Държавата дава минимална заплата на безработни

Работа за близо 10 000 безработни ще бъде осигурена по програми и мерки от Националния план за действие по заетостта за 2023 г., който беше одобрен от правителството. Приоритетните цели на документа са ...

3

Работа

Безработните у нас отново преобладават пред намерилите си работа

Новорегистрираните безработни от началото на годината до момента надхвърлиха 140 000 души – това сочат най-новите данни от ежеседмичното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт ...

1

Работа

Повече безработни мъже, отколкото жени у нас

Безработните лица през второто тримесечие на 2023 г. са 141.0 хил., от които 75.1 хил. (53.3%) мъже и 65.9 хил. (46.7%) жени. Коефициентът на безработица е 4.6% (при 4.5% през второто тримесечие на 2022 ...

0

Здраве

Здравната вноска се вдигна

От 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са ...

2

Работа

Как пазарът на труда посреща революцията на изкуствения интелект

От години на дневен ред е тревожният факт, че липсват кадри за различни сектори на икономиката. Данните сочат, че 55 процента от регистрираните безработни в бюрата по труда в България са с ниска квалификация. ...

2