пазар на труда

Работа

88 млн. лв. в бюджета за активни политики на пазара на труда

88 милиона лева са предвидени в държавния бюджет за 2024 година за така наречените активни политики на пазара на труда - това предвижда проектът на Националния план за действие по заетостта, който предстои ...

1

Работа

Идват проблеми на пазара на труда

Докато само преди година се питахме дали българският пазар на труда върви към фаза на прегряване, то към края на 2023 г. тенденциите сочат по-скоро към стагнация. Безработицата остава ниска, но заедно ...

2

Работа

Синдикатите искат промени в трудовото законодателство

Синдикатите настояха за промени в трудовото законодателство през следващите четири години в условията на цифровизацията и променящите се условия на работа. По време на дискусия, която представи европейски ...

0

Работа

Около 300 хил. души не достигат на пазара на труда

Още миналата година целият Министерски съвет под лидерството на премиера Николай Денков обърна сериозно внимание на въпроса с липсата на компетентна работна ръка. В момента около 300 хил. души не достигат ...

3

Икономика

ЕК повиши прогнозата си за ръста на българския БВП през 2024 г.

Европейската комисия представи днес своята зимна икономическа прогноза, в която оценява растежа на българската икономика през 2023 на 2 на сто. Това съвпада с оценката на ЕК, представена през есента на ...

0

Работа

Влагат над 7,5 млн. лева евросредства в пазара на труда у нас

Българската стопанска камара (БСК) стартира изпълнението на 4-годишен проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., финансиран от Европейския социален фонд плюс. Партньори на БСК при ...

0

Работа

Търсят работници в търговията, туризма и транспорта

Налице са значителни разлики между краткосрочните и дългосрочните  потребности от труд както от гледна точка на профила на работниците, така и в тяхното регионално разпределение, като работодателите в ...

2

Работа

Какви работници търсят фирмите у нас

Данните от анкетата на Агенция по заетостта ясно посочват, че очакванията за забавяне на икономическия ръст през 2024 г. на този етап не се отразяват осезаемо негативно върху търсенето на труд. Дори обратно ...

0

Работа

Къде се търсят най-много работници

Над 190 000. Толкова се очаква да бъдат свободните работни места за тази година. Въпреки че голяма част от тях не се дължат на нови позиции, а на заместващо търсене, намирането на квалифицирана работна ...

3

Работа

Неактивните хора на пазара на труда у нас са над милион

Неактивните хора на пазара на труда между 15 и 64-годишна възраст са един милион и петдесет хиляди. Младите хора, които нито учат, нито работят, са близо 145 000. Търсим адекватна заетост на тези хора, ...

1