Нашите експерти

Тодор Капитанов

Тодор Капитанов

Експерт по трудово право

д-р Тодор Капитанов работи в сферата на трудовото право. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.

Статии

Осигуряване

Кои запорни съобщения се вписват в трудовата книжка

Запорът е сред основанията, при които работодателят може да направи удръжка от трудовото възнаграждение на своя работник или служител и без неговото съгласие. Удръжката се прави без значение от вида на ...

0

Осигуряване

Обезщетение при пенсиониране, ако сме в болничен

Правото на обезщетение при пенсиониране на работниците и служителите е уредено в Кодекса на труда на Република България. Дали имаме право на обезщетение съгласно закона, ако сме придобили право на пенсиониране ...

1

Осигуряване

Обезщетениe за причинени вреди на работника

Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи ...

0

Осигуряване

Заплащане на отпуски поради лични и семейни причини

Отпуските за изпълнение на граждански, обществени и други задължения са определени в Кодекса на труда. Работникът или служителят има право на тях по силата закона, а работодателят е длъжен да осигури ползването ...

0

Осигуряване

Трябва ли да заплатя, ако не спазя предизвестието при напускане

Често се случва работник или служител да си е намерил друга работа и да иска да напусне незабавно, за да може да постъпи на новото работно място без да е спазил срока на предизвестието или на част от него. Има ...

0

Осигуряване

Имаме ли право на повече отпуск, ако сме с ТЕЛК

Какви са особеностите на организация на отпуските на служителите намалена работоспособност от 50 и над 50%, какъв е размерът им и могат ли да се договорят допълнителни дни, отговаря Тодор Капитанов - създателят ...

0

Пенсиониране

Имам ли право на шест заплати при пенсиониране, ако съм уволнен

Правото на шест заплати при пенсиониране на работниците и служителите е една от най-горещите теми, вълнуващата гражданите, наближаващи пенсионна възраст. Дали имаме право на шест заплати при пенсиониране, ...

2

Осигуряване

Обезщетение при незаконно уволнение на работника

Кога имаме право на обезщетение при незаконно уволнение на работник от страна на работодател, при какви условия се получава и в какъв размер се заплаща, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg. Обезщетението ...

0

Работа

Трябва ли ми Зелен сертификат за работа

Какви са задълженията на работодателя и на работника/служителя, след като влизането на действие на последната заповед на министъра на здравеопазването и в кои случаи ще ни бъде необходим Зелен сертификат ...

0

Осигуряване

По колко лева се полагат за командировка

Има ли значение за колко време излизаме в командировка при нейното заплащане? Оказвали значение дали нощуваме извън населеното място, или се връщаме в същия ден? Какво се включва в сумата, която следва ...

2

Осигуряване

Оформяне на трудовата ни книжка при прекратяване на работа

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя срещу подпис. Какви ...

0

Осигуряване

Кога имаме право на платен отпуск за обучение

Платеният отпуск за обучение се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Може ли да се ползва наведнъж, или трябва да бъде само на части, включват ли се в него периодите за подготовка за ...

1

Осигуряване

Как да поискаме извлечение от ведомост за заплата

Какви са задълженията на работодателя да издава на работник извлечения от разплащателните ведомости при поискването им от работника или служителя, в какви случаи, за какъв период от време и колко подробни ...

0

Осигуряване

Заплаща ли се отпуска при смърт на близък или роднина

Кога имаме право на отпуск при смърт на близък или роднина, в какъв срока се ползва този тип отпуск, каква е процедурата, която трябва да обезпечи работещия и дали се заплаща, отговаря Тодор Капитанов ...

0

Осигуряване

Какво да правим, ако изгубим трудовата си книжка

Какви са правата ни, ако изгубим трудовата си книжка? Има ли институция, която може да ни съдейства да възстановим информацията в нея и каква е процедурата за това, отговаря Тодор Капитанов - създателят ...

1

Работа

Влияе ли препоръката от шефа при формиране на заплатата

Какво представлява препоръката за работа, има ли значение нейното съдържание за формирането на заплатата и длъжен ли е работодателят да издаде подобен документ на работника или служителя? На тези въпроси отговаря ...

2

Осигуряване

Обезщетение при постъпване на работа с по-ниско заплащане

Законът в България изрично урежда, че ако след съкращение по определение в Кодекса на труда, работникът или служителят е постъпил на нова работа с по-ниско трудово възнаграждение от полагащото му се обезщетение, ...

1

Осигуряване

Правата ни когато не ни изплатят заплатата

В закона е предвидено задължението на работодателят в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Също така е установена периодичността на изплащане на трудовото ...

1

Осигуряване

Може ли да се повиши заплатата ни по време на отпуска

Спрямо закона, за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния ...

2

Осигуряване

Каква е разликата между „трудов стаж“ и „професионален опит“

Понятията „трудов стаж“ и „професионален опит“ са често използвани в практиката, защото са от решаващо значение в трудовия ни живот. Голяма част от гражданите не правят разлика между двете понятия, въпреки ...

2