Нашите експерти

Тодор Капитанов

Тодор Капитанов

Експерт по трудово право

д-р Тодор Капитанов работи в сферата на трудовото право. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби.

Статии

Работа

При какви условия можем да ползваме неплатен отпуск

Отпускът, бил той платен или неплатен, е важен елемент за балансирането на работната и личната сфера на работниците и служителите. В законодателството се дават определени права и задължения както на едната, ...

1

Работа

Какви са правата ни, ако искат да ни намалят заплатата

Трудовият договор е ключов документ, който регулира отношенията между работодателя и служителите. В него се определят не само основното възнаграждение, но и други важни аспекти като допълнителни с постоянен ...

1

Работа

Мога ли да бъда едновременно работник и работодател в една фирма

Разглеждането на възможността за собственик на фирма да назначи себе си на определена длъжност често се поставя като въпрос от практика. Например, представете си, че собственикът на малка консултантска ...

1

Работа

Предимства и ограничения при трудов договори за един ден

В селското стопанство, където сезонната работа играе важна роля, сключването на трудови договори за краткотрайни периоди е обичайна практика. Тези договори, често наречени и "договори за един ден", са ...

0

Осигуряване

Срокове и ограничения при обезщетението за безработица

В законодателството на много страни, включително и в България, се установява правото на парично обезщетение за лицата, които са безработни и отговарят на определени критерии. Това е мярка, която има ...

1

Работа

Какво представлява дисциплинарното наказание „Забележка“

Във всеки трудов колектив е от съществено значение поддържането на адекватно ниво на трудова дисциплина. За тази цел, законодателството предвижда определени наказания за случаите на нарушения. Важно ...

0

Работа

Задължително ли е медицинското при започване на работа

Въпросът относно необходимостта от медицинско свидетелство често се задава, когато чакаме на опашката при личния си лекар или когато фирмата, в която ще започваме работа, изисква представяне на медицинското ...

1

Работа

При какви условия имаме право на ваучерите за храна

Системата на ваучерите за храна е важен елемент от трудовите отношения във множество организации. Тя е предназначена да осигури на работниците и служителите средства за хранене за периоди на изпълнение ...

1

Работа

Как да се защитите, когато ви забавят заплатата

Справедливото възнаграждение е един от основните принципи на съвременното трудово законодателство. Една от ключовите е разпоредбата в Кодекса на труда, която гарантира изплащането на минимум 60 процента ...

1

Работа

Права и задължения при работа на допълнителен договор

Кодексът на труда предоставя редица възможности и правила за сключване на допълнителни трудови договори, както с един и същ, така и с друг работодател. Тези разпоредби са от съществено значение както ...

0

Работа

Жените на работното място: Специални изисквания на закона

Специалната закрила на жените на работното място е от съществено значение за гарантиране на тяхното добро самочувствие, здраве и безопасност. Жените имат здравословни и хигиенни нужди, които изискват ...

1

Работа

Какво трябва да знаете за заплащането при работа по време на празници

Във всяка общност празниците са време за почивка, за семейни срещи и за отпускане от ежедневните работни ангажименти. Въпреки това, за някои работници и служители празничните дни остават с работни ангажименти, ...

1

Работа

Предимствата на напускането на работа с предизвестие

В работните отношения са възможни различни обстоятелства, които могат да доведат до прекратяване на трудовото правоотношение между работодателя и работника или служителя. В много държави законодателството ...

0

Работа

Какво определя дали ще ни платят, ако не работим през целия ден

Въпросът в заглавието на настоящата статия засяга една от най-актуалните и спорни теми в сферата на трудовите отношения - какво се счита за работно време и какво трябва да бъде заплатено като такова. Представянето ...

0

Работа

Как да реагираме, когато ни сменят работното място

В съвременното общество, където динамиката на работния пазар и бизнес средата са в постоянна промяна, разбирането и спазването на правата и задълженията както на работодателите, така и на работниците, ...

0

Работа

Какво следва да направим, ако ни обиждат в работата

Обидите, повишаването на тон, заплахите, както и упражняването на психически и физически тормоз, за съжаление, са често срещани явления в работната среда на много от работещите в България. Прекрачването ...

1

Работа

Какво трябва да знаем, ако незаконно прекратят отпуската ни

Важно е да отбележим, че практиката работодателят едностранно да прекратява платен годишен отпуск, който вече е разрешил, е незаконосъобразна. В законодателството на България са предвидени две възможности ...

0

Работа

Последствия при уронване престижа на работодателя

През последните години, във века на информационните технологии и бързите промени в корпоративния свят, въпросът за лоялността на служителите към своите работодатели заема централно място. От ключово ...

3

Пенсиониране

Кога имаме право на обезщетение от шест заплати при пенсиониране

Ако сте на път да се пенсионирате след дългогодишна кариера във фирмата си, важно е да сте в крак с последните изменения в Кодекса на труда, въведени в края на 2020 година. Специално за тези със стаж над ...

2

Пенсиониране

Предлага се ограничаване на правото на обезщетението при пенсиониране

Чрез законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия се предлага въвеждане на горна граница от 12 заплати на обезщетението поради пенсиониране от работодател-публично предприятие. ...

0