Обидите, повишаването на тон, заплахите, както и упражняването на психически и физически тормоз, за съжаление, са често срещани явления в работната среда на много от работещите в България.

Прекрачването на тези граници в работната среда оказва негативно въздействие както върху психическото и физическото здраве на работещите, така и върху качеството на извършваната работа и производителността. Какви са правата ни в такива ситуации, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Подобни явления несъмнено се наблюдават както в частния бизнес, така и в администрацията, като всички засегнати страни търпят негативни последици - както агресорът, така и неговата жертва.

Един от основните проблеми е липсата на ефективни механизми за наблюдение и санкциониране на такива поведения. Макар да съществуват закони и правила за защита на работниците от тормоз и дискриминация на работното място, те често се прилагат непоследователно или се игнорират от работодателите.

Какво трябва да знаем, ако незаконно прекратят отпуската ни

За да се справим с този проблем, необходимо е да се въведат по-строги мерки за наблюдение и контрол върху работната среда. Това може да включва редовни обучения за работниците и ръководителите относно техните права и отговорности, както и по-ефективно прилагане на съществуващите законодателни инструменти.

iStock
iStock

Освен това, важно е да се насърчава култура на уважение и сътрудничество в работната среда. Работодателите трябва да бъдат осведомени за значението на поддържане на положително и здравословно работно място за своите служители, което в крайна сметка ще допринесе за по-добра работна обстановка и по-висока производителност.

Работната среда трябва да бъде място на уважение, сътрудничество и безопасност за всички служители. Въпреки това, тормозът на работното място е проблем, с който все още се сблъскват мнозина работници. В случай че се почувствате подложени на тормоз, е важно да знаете своите права и да знаете как да реагирате.

Кога и какво предизвиква дисциплинарно наказание на работа

Според законодателството на България, работодателят, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка по случая. Той трябва да предприеме всички необходими мерки за прекратяване на тормоза и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител.

Ако сте станали жертва на тормоз на работното място и не сте получили подходящ отговор от вашата компания или организация, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита от дискриминация. Тази кинституция има за цел да предотврати и да санкционира дискриминацията и тормоза на работното място.

Важно е да помните, че тормозът на работното място може да се прояви по различни начини, включително във форма на дискриминация, обиди, заплахи или изолация. Независимо от формата, тормозът е неприемливо поведение и трябва да се справи с него незабавно.

istock
istock

За да се осигури ефективна защита от тормоз на работното място, е важно да се съобщава за случаите на тормоз, както и да се предприемат мерки за превенция. Обученията за осведомяване на служителите за техните права и отговорности са от съществено значение за създаване на култура на уважение и справедливост на работното място.

Наказания на работното място: Реални примери и уроци от практиката

За да се намали въздействието на обидите, тормоза и заплахите в работната среда, е необходимо да се предприемат конкретни и целенасочени действия от всички заинтересовани страни - работници, работодатели и държавни институции. Само по този начин можем да създадем по-справедливо и здравословно работно място за всички.

Справка:

чл. 4 от Закона за защита от дискриминация

чл. 148 от Наказателния кодекс

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase