В българския корпоративен свят често се чува заканата "Ще те уволня дисциплинарно", която създава напрежение и тревожност сред работещите. Този тип закани, въпреки тяхната заплаха и категоричност, не винаги могат да бъдат реализирани, тъй като законодателството изисква спазване на определени процедури и условия.

Кодексът на труда предоставя правото на работодателя да прилага дисциплинарни наказания за нарушения на трудовата дисциплина. Ето защо е от съществено значение първо да се разбере какви са конкретно тези нарушения. Със всички детайли по темата ще ни запознае д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Дисциплинарните наказания в българския трудов закон имат ясно определени правила и процедури, които трябва да бъдат спазени, за да се гарантира справедливост и законосъобразност във взаимоотношенията между работодател и работещ.

Наказания на работното място: Реални примери и уроци от практиката

Според закона нарушенията на трудовата дисциплина включват различни аспекти, като закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неподходящо уплътняване на работното време. Други нарушения включват явяване на работник или служител в неподходящо състояние, което не му позволява да изпълнява работните си задачи, неспазване на техническите и технологичните правила, производство на некачествена продукция и пр.

istock
istock

В закона са предвидени единствено три дисциплинарни наказания, които работодателят може да приложи при нарушение:

Забележка: Това е форма на морален укор, изразен чрез писмени документи. Забележката създава правна последица, като установява състоянието на наказаност на работника. При повторно нарушение може да се наложи по-тежко дисциплинарно наказание. Например ако даден работник или служител често забравя да подава отчетите си в срок. След предупреждение от страна на ръководителя си, той продължава да пренебрегва сроковете. В този случай, работодателят може да му наложи забележка, изтъквайки неговото бездействие и нарушение на вътрешните правила на фирмата.

Предупреждение за уволнение: Представлява по-сериозен морален укор и може да бъде наложено, когато нарушението е по-тежко. Правните последици са аналогични на тези при забележката. Например ако работник или служител, след предупреждение и разрез с инструкциите във фирмата използва на личното си мобилно устройство за лични цели по време на работа, продължава да нарушава правилата, използвайки телефона си, като с това създава рискове за себе си и колегите му. Поради постоянните нарушения, работодателят може да го уведоми, че следващото нарушение ще бъде повод за дисциплинарно уволнение.

Предлагат по-голямо обезщетение при неправомерно уволнение

Дисциплинарно уволнение: Това е най-тежкото дисциплинарно наказание, което изразява най-тежък укор към поведението на работника. То води до едностранно прекратяване на трудовото правоотношение и предизвиква съществени лични и имуществени последици за работника. Например ако работник или служител е уличен в кражба на офис оборудване. Това е сериозно нарушение на доверието и етичните стандарти на компанията. В такъв случай, работодателят може да вземе решение за дисциплинарно уволнение, което води до незабавното прекратяване на трудовото му правоотношение.

Тези сценарии са само общи примери и не покриват всички възможни случаи. Всеки случай трябва да бъде оценяван индивидуално, като се вземат предвид специфичните обстоятелства и правила на конкретната фирма и законодателството.

За да се наложи дисциплинарно наказание, работодателят трябва да следва ясни процедури. Преди това трябва да бъде установено нарушението, което обикновено става след сигнал от прекия ръководител или друго длъжностно лице. Важно е този сигнал да съдържа точно и пълно описание на нарушението, обстоятелствата и доказателства, потвърждаващи фактите.

Как да се защитим при неправомерно освобождаване от работа

Прилагането на дисциплинарни наказания съгласно закона е от съществено значение за справедливостта и реда в работната обстановка. Този процес гарантира, че работодателите действат в рамките на закона и спазват правата и задълженията на работниците и служителите.

Справка:

чл. 187, чл.188, чл. 194, чл. 193, чл. 221 от Кодекса на труда


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg