работник

Работа

Одобриха промените при работата от разстояние

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба за работата от разстояние и се регламентира отговорност на изпълнителя за изплащане на трудови ...

0

Работа

Имаме право на безплатен достъп до трудовите си документи

В нашата съвременна работна среда информацията играе важна роля, и работниците все по-често изразяват интерес към документите, съхранявани от техните работодатели в трудовите им досиета. Експертът по трудово ...

1

Работа

Изпитателен срок в трудовия договор: предимства и рискове

В момента на търсене на работа, когато предложението за нова позиция най-после се появи, работникът получава трудов договор, който в повечето случаи включва клауза за срок на изпитване, уреден в полза ...

0

Осигуряване

Какво ще съдържа електронната трудова книжка

Електронната трудова книжка ще бъде един електронен регистър, в който ще се вписват данни, които сега се попълват в хартиената трудова книжка, обясни пред Радио "Фокус" Мария Минчева, зам.-председател ...

0

Работа

Заплащане на извънреден труд при работа в чужбина

Не са рядкост случаите в практиката, при които работник или служител да изпълнява задачи в чужбина по договор с друго дружество. За осъществяване на целите, работникът бива командирован в съответните страни, ...

0

Пенсиониране

Какво означава „група предприятия“ при определяне на трудовия стаж

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на ...

0

Работа

Обезщетение за оставане без работа по време на болничен

В българското законодателство е предвидено, че при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през ...

0

Работа

Кои са най-разпространените форми на недеклариран труд

Една от петте най-разпространени форми на недеклариран труд у нас е осигуряване на работа на познати, роднини и приятели. Данните са от социологическо проучване възложено от Главната инспекция по труда, ...

1

Осигуряване

Колко лева са командировъчните след промените в закона

В предходни текстове сме изяснявали въпросите относно размера на дневните пари при командировките в страната. Сега следва да извършим някои допълнения и изменения в предходните ни отговори поради факта, ...

0

Пенсиониране

Какво означава да си работил в „група предприятия“

В Кодекса на труда е уредено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за ...

0