работник

Работа

Мога ли да бъда едновременно работник и работодател в една фирма

Разглеждането на възможността за собственик на фирма да назначи себе си на определена длъжност често се поставя като въпрос от практика. Например, представете си, че собственикът на малка консултантска ...

1

Работа

Предимства и ограничения при трудов договори за един ден

В селското стопанство, където сезонната работа играе важна роля, сключването на трудови договори за краткотрайни периоди е обичайна практика. Тези договори, често наречени и "договори за един ден", са ...

0

Работа

Предимствата на напускането на работа с предизвестие

В работните отношения са възможни различни обстоятелства, които могат да доведат до прекратяване на трудовото правоотношение между работодателя и работника или служителя. В много държави законодателството ...

0

Пенсиониране

Кога имаме право на обезщетение от шест заплати при пенсиониране

Ако сте на път да се пенсионирате след дългогодишна кариера във фирмата си, важно е да сте в крак с последните изменения в Кодекса на труда, въведени в края на 2020 година. Специално за тези със стаж над ...

2

Осигуряване

Как се изплаща неизползваният отпуск при пенсиониране

През 2024 г. в най-масовата – трета категория труд, за да излязат в заслужен отдих, жените трябва да са на възраст от 62 години  и два месеца, както и да имат 36.5 години стаж. Мъжете – на 64 години и ...

1

Работа

Служебни задължения с личен автомобил - къде е законовата граница

В България, където работниците се изправят пред разнообразни предизвикателства в своя професионален живот, въпросът за границата на права и свободи на работника става от съществено значение. Един от ...

0

Работа

Как да четем правилно заповед за уволнение от работа

При прекратяване на трудовото правоотношение е от съществено значение да бъде издадена заповед за уволнение или друг документ, който удостоверява факта на прекратяването. Въпреки че Кодексът на труда ...

1

Осигуряване

Защо отказът от болничен не е възможен

В България, отпускът за временна неработоспособност, известна като "болничен", е важна част от социалната закрила на работниците. Но какво се случва, когато работникът отказва да приеме болничен лист, ...

1

Работа

Кога и какво предизвиква дисциплинарно наказание на работа

В българския корпоративен свят често се чува заканата "Ще те уволня дисциплинарно", която създава напрежение и тревожност сред работещите. Този тип закани, въпреки тяхната заплаха и категоричност, не винаги ...

0

Работа

Наказания на работното място: Реални примери и уроци от практиката

В работния процес, дисциплината е от съществено значение, за да се поддържа ред и ефективност. Законът в България предвижда определени нарушения на трудовата дисциплина, за които работодателите имат право ...

0