Ако сте на път да се пенсионирате след дългогодишна кариера във фирмата си, важно е да сте в крак с последните изменения в Кодекса на труда, въведени в края на 2020 година. Специално за тези със стаж над 10 години в същата фирма, промените в условията за получаване на така наречените "шест заплати" при пенсиониране са от съществено значение.

Процесът обаче има свои условия и ограничения. Обезщетението в размер на шест брутни трудови заплати може да се получи само веднъж, и то в момента на пенсиониране. Важно е да се обърне внимание на подробностите на новата регулация, за да се избегнат недоразумения и за да се извлекат максималните ползи от тази законова промяна.

Тези условията за шестте заплати при пенсиониране предоставят по-голяма сигурност и признание за дългогодишния принос на работниците. За подробностите и конкретните законови изисквания, информация предоставя д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Предлага се ограничаване на правото на обезщетението при пенсиониране

С промените в Кодекса на труда, въведени в края на 2020 година, българските работници и служители придобиха нови права и гаранции, особено при прекратяване на трудовите правоотношения след придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Специфичните условия, свързани с обезщетението при тези обстоятелства, представляват важен аспект от съвременната трудова законодателна рамка.

Съгласно законодателството, работникът или служителят, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, има право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието за това прекратяване. Важно е да се отбележи, че това право се предоставя в допълнение към вече съществуващите форми на обезщетение.

istock
istock

Ако работникът е придобил право на пенсия и трудов стаж от поне 10 години през последните 20 години при същия работодател или в същата група предприятия, обезщетението се увеличава значително. В този случай, работникът има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Този механизъм има за цел да компенсира дългогодишния ангажимент на работника в същата трудова обстановка.

Има изключение във връзка с честотата на обезщетенията. Според законовите правила, работникът или служителят може да получи обезщетение само веднъж при прекратяване на трудовото правоотношение, когато е придобил право на пенсия. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок.

Условия за ранно пенсиониране на учителите

В практиката, въпросът дали работник следва да получи обезщетение при пенсиониране, когато е зает на две работни места, е честен предмет на размишление. Както стана ясно, съгласно трудовото законодателство, обезщетението се изплаща само веднъж, което поражда логичен въпрос за работниците с множество трудови ангажименти.

В случаите, когато работникът е зает на две места, обезщетението при пенсиониране може да се получи само при прекратяване на основния трудов договор, ако на момента на прекратяване той отговаря на условието за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За втория трудов договор, липсва правно основание за изплащане на това обезщетение при прекратяване на правоотношенията.

Промените в Кодекса на труда, които се отнасят до обезщетенията при прекратяване на трудовите връзки след придобиване на право на пенсия, представляват важна стъпка към по-съвременна и справедлива трудова законодателна уредба. Тези правила утвърждават уважението към дългогодишния труд и ангажимент на работниците, създавайки балансиран и справедлив правен режим. В същото време те налагат ограничения и определени условия, които е важно да бъдат внимателно изучени и разбрани от всички заинтересовани страни в трудовите отношения.

Справка:

чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg