пенсиониране

Пенсиониране

Обезщетение при пенсиониране на държавен служител

В България трудовите и служебните задължения са регулирани съответно от двата основни закона – Кодек на труда и Закон за държавния служител. Най-общо казано, в кодекса са уредени трудовите отношения ...

1

Пенсиониране

Какво да направя, ако не ми платят обезщетение за пенсиониране

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на ...

1

Пенсиониране

Кой работодател изплаща обезщетението при пенсиониране

В Кодекса на труда няма предвидени ограничения за работници или служители, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да продължат да работят по трудовото си правоотношение. Работодателят ...

2

Застраховане

Хората могат да спестяват за пенсия със застраховка

Делът на българските пенсионери в бедност е в пъти по-висок (34,6%) от средния за Европа (16%). В тази ситуация и при хроничен дефицит на НОИ е явна необходимостта от поемане на лична отговорност за индивидуалното ...

0

Осигуряване

Какви са условията за пенсиониране през 2022 г.

Как може да се пенсионирате през тази година, обясняват експертите на НОИ. 1. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, работещи преимуществено при условията на трета категория ...

2

Пенсиониране

Все по-малко хора ще се пенсионират

В дългосрочен план българската пенсионна система е изправена пред сериозни демографски предизвикателства. Това се посочва в Конвергентната програма на Министерство на финансите. Според анализа за периода ...

4

Пенсиониране

Какви са условията за пенсиониране на учителите

Според социалния министър Георги Гьоков няма нужда от промени в законодателството, свързани с допълнително намаляване на учителския осигурителен стаж, нужен за пенсиониране. Това става ясно от негов отговор ...

2

Пенсиониране

Все повече възрастни работници предпочитат да се пенсионират

Предимствата на опитните по-възрастни работници, във и извън заседателните зали, никога не са изглеждали по-очевидни, пише Financial Times.   Но същите тези хора са в процес на мащабно изчезване, напускайки ...

1

Осигуряване

Как се превръща стаж от първа и втора категория труд

Повечето хора през трудовия си стаж работят при различна категория труд. при пенсиониране обаче този стаж се преобразува. При осигурителен стаж от различни категории труд трудовият стаж от първа и втора ...

1

Осигуряване

Проблем с пенсиите на българи, работили в Гърция

Има проблем с пенсиите на българи, работили в Гърция, става ясно от отговор на социалния министър Георги Гьоков на депутатски въпрос. „Министерство на труда и социалната политика е запознато със съществуващите ...

0