В работните отношения са възможни различни обстоятелства, които могат да доведат до прекратяване на трудовото правоотношение между работодателя и работника или служителя.

В много държави законодателството предвижда възможност за прекратяване на трудовите договори с предизвестие, което дава на страните възможност да се подготвят за промените и да търсят нови възможности за заетост. Какви са условията според закона в България, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

В работните отношения предизвестието - изпращането на писмено уведомление от страна на работника или служителя до работодателя (както и обратното), преди прекратяването на трудовия договор, е от съществено значение. Това се налага по няколко основни причини, които допринасят за стабилността и справедливостта на работните отношения, както и за защитата на интересите на двете страни.

Кога не сме защитени от уволнение

Предизвестието осигурява на работодателя време да се подготви за промените в работните му екипи и да търси подходящо заместване на работника или служителя. Това е от особено значение в случай на специфични професионални позиции или ключови роли в организацията. Процедурата позволява на работодателя също да планира и организира работните процеси без изненади и прекъсвания. Това от своя страна помага за поддържането на продуктивността и ефективността на бизнеса, като се избягва временната загуба на работна сила.

istock
istock

В същото време спазването на процедурата с предизвестието дава на работника или служителя време да се подготви за промените и да търси нова работа. Това е важно, тъй като работещите могат да имат нужда от време да съберат референции, да обновят автобиографията, както и други документи и да установят връзки с потенциални нови работодатели. Същевременно с това, спазването на процедурата позволява на работника или служителя да напусне работното място по уважителен начин и да запази добрия си професионален имидж, а това със сигурност ще бъде от полза за бъдещите професионални възможности и референции.

Съгласно законодателството, в случай, че една от страните има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, тя може да го направи и преди изтичането на срока на предизвестие. В такива ситуации обаче се налага да се плаща обезщетение на другата страна в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

Важно е да се отбележи, че и двете страни имат правото да прекратят трудовото правоотношение с предизвестие, като се спазва установеният срок на предизвестие или се заплаща съответното обезщетение. Това означава, че работника или служителят, който е предизвестен за прекратяване на трудовото си правоотношение, може също така да го прекрати предварително, при условие че плати съответното обезщетение на работодателя.

Внимавайте за детайлите в трудовия договор

Според закона работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.

Когато работникът или служителят работи на срочен трудов договор и премине на друга работа за неопределено време, има право да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие. При това основание за прекратяване на трудовия договор, правото за прекратяване е на работника или служителя, и при него не се изисква предизвестие. Това право за прекратяване може да се упражни по всяко време на действието на сключения срочен трудов договор с писмено изявление на работника или служителя.

Такова развитие на събитията може да настъпи в резултат на редица обстоятелства, включително намиране на по-добра възможност за кариерно развитие или желание за промяна в професионалните амбиции на работника или служителя. Същественото за това основание за прекратяване е, че работника или служителят запазва свободата да вземе решение за собствения си професионален път без да бъде задължен да изпълнява предизвестия или да бъде ограничен от тях. Така се осигурява гъвкавост и свобода за работниците и служителите да следват своите цели и амбиции в кариерата си.

Справка:

чл. 68 от Кодекса на труда

чл. 220 от Кодекса на труда

чл. 326 от Кодекса на труда

чл. 327 от Кодекса на труда

чл. 328 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase