Работници и служители не ползват специална закрила при уволнение, когато са в изпитателен срок, напомнят от Инспекцията по труда по повод постъпили сигнали.

Оттам уточняват, че при изпитателен срок трудовото правоотношение може да бъде прекратено по всяко време без предизвестие и без обезщетение.

Страната, прекратила договора, не е длъжна да се мотивира. Работникът или служителят имат право да оспорят законосъобразността на уволнението пред работодателя или пред съда. Инспекцията по труда не преценява законосъобразността на прекратяването на трудовото правоотношение.

Кога и какво предизвиква дисциплинарно наказание на работа

Следва да се отбележи, че клаузата за срок на изпитване се прилага за всички видове трудови договори - и срочни, и безсрочни. Този срок може да бъде уговорен до 6 месеца, а при срочни договори, по-късни от една година, - до 1 месец. Уговореният срок на изпитване може да бъде в полза на едната страна в трудовото правоотношение, и само тя има право да го използва за прекратяване без предизвестие.

Ако не е посочено в чия полза е уговорена възможността за изпитване, договорът може да бъде прекратен от всяка от страните.

istock
istock


В случай че работодателят е прекратил договора, той е задължен да заплати обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. Срокът на изпитване се прекъсва за периода, през който работещите са ползвали законоустановения отпуск.

Предлагат по-голямо обезщетение при неправомерно уволнение

При уволнения на работници и служители, подлежащи на специална закрила, работодателят трябва предварително да получи разрешение от Инспекцията по труда. Това е задължително, когато прекратяването на трудовото правоотношение се дължи на закриване на част от предприятието; съкращаване на щата; намаляване на обема на работата; липса на квалификации на работника за ефективно изпълнение на работата; промяна в изискванията за длъжността, ако работникът не отговаря на тях; дисциплинарно уволнение.

За да бъдат защитени трудовите права на работниците и служителите, следва те да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно, съветват от Инспекцията по труда. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg