отпуск

Работа

Работа на срочен трудов договор: митове и истини

Разбирането на разликата между срочен трудов договор и трудов договор за неопределено време може да бъде източник на объркване за много работници. Често се случва хората да се притесняват, че ако сключат ...

1

Осигуряване

Майчинството ще може да се прехвърля на баби и дядовци

С промени в Наредбата за ползване на отпуските ще бъде регламентиран редът, по който отпускът за бременност и раждане на дете може да бъде прехвърлен на някого от родителите на майката или на бащата. Става ...

1

Работа

Какво се случва с третата година майчинство

Ако попаднем в ситуация нашето дете не е прието и записано в заведение на държавна издръжка, то като родители имаме възможност да се възползваме от трета година неплатен отпуск без да рискуваме да загубим ...

0

Работа

Обезщетение за неизползван отпуск на държавен служител

Правото на отпуск е основно конституционно право на работниците и служителите, което е уредено от Конституцията на Република България. В нея е записано, че работниците и служителите имат право на почивка ...

0

Работа

Парично обезщетение за неизползван отпуск

Според Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по ...

0

Семейство

Над 5500 мъже са ползвали отпуск по бащинство през първото тримесечие на 2023 г. 

5582-ма мъже са ползвали отпуск по бащинство през първото тримесечие на 2023 г. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ).  За цялата минала година броят им е бил над 22 хиляди ...

0

Семейство

Колко са ползвали отпуск по бащинство миналата година

22 035 мъже са ползвали така наречения отпуск по бащинство миналата година, по данни на Националния осигурителен институт, предоставени на Българското национално радио. За сравнение, през 2021 г. техният ...

0

Работа

Обезщетение за оставане без работа по време на болничен

В българското законодателство е предвидено, че при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през ...

0

Европа

Забраняват уволнение при отпуск на родител по семейни причини в Гърция

Гръцкото правителство прие промени в трудовото законодателство, които позволяват платен отпуск за бащите на новородени деца. Бащата на всяко новородено дете има право в рамките на два месеца от раждането ...

0

Работа

Заплащане на отпуска при непълен работен ден

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение ...

2