уволнение

Работа

Какво представлява дисциплинарното наказание „Забележка“

Във всеки трудов колектив е от съществено значение поддържането на адекватно ниво на трудова дисциплина. За тази цел, законодателството предвижда определени наказания за случаите на нарушения. Важно ...

0

Работа

Кога не сме защитени от уволнение

Работници и служители не ползват специална закрила при уволнение, когато са в изпитателен срок, напомнят от Инспекцията по труда по повод постъпили сигнали. Оттам уточняват, че при изпитателен срок трудовото ...

0

Работа

Как да четем правилно заповед за уволнение от работа

При прекратяване на трудовото правоотношение е от съществено значение да бъде издадена заповед за уволнение или друг документ, който удостоверява факта на прекратяването. Въпреки че Кодексът на труда ...

1

Работа

Кога и какво предизвиква дисциплинарно наказание на работа

В българския корпоративен свят често се чува заканата "Ще те уволня дисциплинарно", която създава напрежение и тревожност сред работещите. Този тип закани, въпреки тяхната заплаха и категоричност, не винаги ...

0

Работа

Как да се защитим при неправомерно освобождаване от работа

Никой работник/служител не е застрахован от попадане на некоректен работодател. В света на трудовите правоотношения подчинените са по-уязвимата страна. У нас не липсват случаи, в които шеф решава да освободи ...

0

Осигуряване

Какви права имат бременните на работното място

Бременността е много важен момент не само за всяка жена, но и за продължаване на човечеството. Това е и причината хората да отделят специален раздел в закона, който да обяснява правата и да дава закрила ...

1

Работа

Кога се прекратява регистрацията в „Бюрото по труда“

При настъпване на определени обстоятелства регистрацията се прекратява, а в някои случаи - възстановява. Регистрацията се прекратява и се възстановява с решение на директора на дирекция „Бюро по труда“. Кога ...

0

Работа

Какво представлява процедурата на подбор при уволнение

Едни от най-често срещаните основания за прекратяване на трудовото правоотношение са на основание съкращаване в щата, закриване на част от предприятието или намаляване обема на работа. При прекратяването ...

0

Работа

Обезщетение за оставане без работа по време на болничен

В българското законодателство е предвидено, че при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през ...

0

Работа

Как шефът може да отмени заповед за уволнение

Въпреки че са рядкост, понякога има случаи, в които работодателите след като са уволнили техен работник или служител, променят решението си и търсят варианти, с които да отменят наложената вече заповед. Причините ...

1