Важно е да отбележим, че практиката работодателят едностранно да прекратява платен годишен отпуск, който вече е разрешил, е незаконосъобразна.

В законодателството на България са предвидени две възможности за прекъсване на ползването на платения годишен отпуск. Какво трябва да знаем ако незаконно прекратят отпуската ни, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Първата възможност за прекъсване на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя се настъпва, когато има разрешение за друг вид платен отпуск, като например отпуск поради временна неработоспособност (болничен) или неплатен отпуск. В този случай работникът или служителят има право да поиска прекъсване на платения годишен отпуск, а остатъкът от него да бъде използван допълнително по съгласие между страните.

Не пренебрегвайте ползването на отпуската поради болничен

Например, ако някой работи като служител в дадена компания и е получил разрешение да ползва платения си годишен отпуск от 15 дни през юли месец. В края на първата седмица от отпуската си служителят заболява и му се налага да вземе болничен отпуск за следващите 10 дни. В този случай, служителят може да поиска прекъсване на платения си годишен отпуск и да продължи да ползва отпуска по болничен, след което да възобнови годишния си отпуск, ако има оставащи дни. Това се осъществява съгласно процедурите, установени от работодателя и предвидени в законодателството.

Прекъсването на ползването на платения годишен отпуск се осъществява по искане на работника или служителя, като за целта няма специална законова форма за изразяване на това искане. Обикновено това се прави с устно искане при представянето на съответен документ, който удостоверява другия вид отпуск, различен от платения годишен отпуск. Въпреки това, за да се избегнат недоразумения или спорове, е препоръчително това искане да бъде направено чрез писмено изявление, което установява ясно волята на работника или служителя за прекъсване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск за по-късен период.

istock
istock

Втората възможност за прекъсване на платения годишен отпуск включва съгласието на страните - работника или служителя и работодателя. В този случай прекъсването и отлагането на ползването на отпускът се извършва по взаимно съгласие и може да бъде оформено чрез писмено изявление от двете страни.

Например, ако служителят е получил разрешение за платен годишен отпуск през август месец и в началото на отпуската си получава възможност за участие в международна конференция в края на месеца. Тъй като конференцията представлява важна възможност за неговото професионално развитие, служителят се обръща към своя работодател с искане за прекъсване на годишния отпуск и се споразумяват за използване на оставащите дни отпуск в по-късен период след завършването на конференцията. Това съгласие се документира в също в писмена форма.

Губим стари отпуски

Едностранното прекратяване на платения годишен отпуск от страна на работодателя без съгласието на работника или служителя е в противоречие със законодателството и може да доведе до правни последици за работодателя. Затова е важно за работодателите да се запознаят със законовите разпоредби и да спазват процедурите за прекъсване на ползването на платения годишен отпуск, като се осигурят от съгласието на работника или служителя в случай на промени в отпускната им схема.

Справка:

чл. 175, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 175, ал. 2 Кодекса на труда

чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда

чл. 155, ал. 5 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase