платен годишен отпуск

Работа

Какво трябва да знаем, ако незаконно прекратят отпуската ни

Важно е да отбележим, че практиката работодателят едностранно да прекратява платен годишен отпуск, който вече е разрешил, е незаконосъобразна. В законодателството на България са предвидени две възможности ...

0

Работа

Губим стари отпуски

До края на тази година изтича възможността работещите да ползват останал им платен отпуск за минали години. Причината е, че има двегодишна давност за ползване на отпуска, независимо дали тя е отложена ...

1

Работа

Предлагат промени в платения отпуск

Промени в платеният отпуск се предлагат с изменения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, качени за обществено обсъждане. Предвижда се служителите в социалните услуги да имат право ...

2

Работа

Какво става с неизползвания отпуск до края на годината

Каква част от платения си годишен отпуск можем да прехвърлим за следващата година и може ли загубим част от неползваните дни през тази? Основното правило е, че платеният годишен отпуск се ползва през ...

0