До края на тази година изтича възможността работещите да ползват останал им платен отпуск за минали години. Причината е, че има двегодишна давност за ползване на отпуска, независимо дали тя е отложена с разрешение на работодателя или не. Давността започва да тече от следващата годината, за която се полага отпускът.

До края на тази година могат да се ползват последно дните, които са останали от 2021 г. Давността обаче спира за периода, в който работникът използва друг вид отпуск и се смята в работни дни.

У нас по закон служителите имат минимум 20 работни дни платен отпуск, като има и изключения.

Ако работникът не ползва целия си платен отпуск пред годината, може да остави дни за следващата, но не и да получи обезщетение от работодателя за тях.

Как се плаща извънредният труд

Работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полагат, а останалите – най-късно до средата на следващата. След този срок работниците могат да ползват прехвърлените или неизползваните дни от предходната година с 14-дневно предизвестие и без съгласието на работодателя.

Независимо дали работите на срочен или безсрочен трудов договор имате право на платен годишен отпуск.

istock
istock

При прекратяване на трудовия договор работодателят трябва да изплати парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност.

Обезщетенията се определя на база на полученото от работника брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното, получено от работника месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg