давност

Осигуряване

Как се изплаща неизползваният отпуск при пенсиониране

През 2024 г. в най-масовата – трета категория труд, за да излязат в заслужен отдих, жените трябва да са на възраст от 62 години  и два месеца, както и да имат 36.5 години стаж. Мъжете – на 64 години и ...

1

Работа

Изтича давността на старата отпуска

Давността на отпуска за 2021 г. изтича в края на 2023 г., напомнят от ИА „Главна инспекция по труда“. С разрешение на работодателя могат да се използват всички дни отпуск, които не са погасени по давност, ...

0

Работа

Губим стари отпуски

До края на тази година изтича възможността работещите да ползват останал им платен отпуск за минали години. Причината е, че има двегодишна давност за ползване на отпуска, независимо дали тя е отложена ...

1

Потребители

Има ли давност за неплатени сметки

В Асоциация „Активни потребители“ регулярно постъпват сигнали от граждани, които са притеснявани от колекторски фирми. Често обаче те претендират малки суми (50-100 лева) по задължения към доставчици от ...

1

Работа

Обезщетение за неизползван отпуск на държавен служител

Правото на отпуск е основно конституционно право на работниците и служителите, което е уредено от Конституцията на Република България. В нея е записано, че работниците и служителите имат право на почивка ...

0

Осигуряване

Изтича давността на неизползвания отпуск от 2020г.

С наближаващото изтичане на годината от ИА „Главна инспекция по труда“ напомнят, че давността на отпуска от 2020 г. се използва до края на 2022 г.  Всички дни отпуск, независимо дали са отложени или ...

0

Работа

Бременните не са защитени от уволнение по време на изпитателен срок

Често работничките и служителките считат, че при бременност работодателят няма право да прекрати трудовото правоотношение на никакво основание. Това разбиране обаче не е съвсем вярно, въпреки че бременните ...

0

Работа

Права при неизползван, изтичащ по давност отпуск

В края на тази година изтича давността на отпуска от 2019 г., напомнят от ИА „Главна инспекция по труда“. Всички дни платен годишен отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо ...

1

Данъци

Давността не е опрощаване на дългове

"Беше ясно, че в предизборна обстановка политиците обещават на избирателите да нарушат Конституцията, за да им опростят някои дългове, със задна дата. И то не на всички длъжници, а предимно на недобросъвестните ...

0

Работа

Губим отпуск от преди две години

Всички дни отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година, заявяват от Главната инспекция по труда. Например до края на ...

2