служител

Работа

Трудоустрояване на работниците и служителите

В българското законодателство сред основните форми на специалната закрила на труда на лицата с намалена работоспособност е възможността да ползват правото на трудоустрояване. Работник или служител, ...

1

Осигуряване

Какво да направим, ако не са ни внасяли осигуровките

Всички са чували за т.нар. осигуровки или осигурителни вноски, както се наричат по закон, но само експертите в областта на счетоводството, данъчното и осигурителното право са наясно със същността, принципите ...

1

Работа

Как да преговаряме за по-висока заплата

Парите под формата на заплата са силен мотивиращ фактор за всеки служител. След няколко години работа в една и съща фирма е нормално човек да започне да обмисля преговори за повишаване на заплатата – не ...

4

Работа

Права при неизползван, изтичащ по давност отпуск

В края на тази година изтича давността на отпуска от 2019 г., напомнят от ИА „Главна инспекция по труда“. Всички дни платен годишен отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо ...

1

Осигуряване

Платен отпуск за две и повече деца

Има ли право работничка или служителка на допълнителни дни платен отпуск за отглеждане на деца до 18-годишната им възраст, в какъв размер е и дали може да бъде отложено неговото ползване, отговаря създателят ...

0

Работа

Изтича срокът фирмите да назначат служител по жалби

Всички предприятия с над 50 служители и с годишен оборот над 10 млн. евро трябва да въведат вътрешна процедура за разглеждане на сигнали за нередности. Директива на ЕС задължава да бъде назначен и специален ...

0

Осигуряване

Обезщетение при недопускане на работа

Недопускането до работа може да бъде законосъобразно – например при временно отстраняване от работа, неизтекъл болничен или незаконосъобразно – например служителят е в предизвестие, но работодателят не ...

0

Осигуряване

Как да поискаме извлечение от ведомост за заплата

Какви са задълженията на работодателя да издава на работник извлечения от разплащателните ведомости при поискването им от работника или служителя, в какви случаи, за какъв период от време и колко подробни ...

0

Осигуряване

Заплаща ли се отпуска при смърт на близък или роднина

Кога имаме право на отпуск при смърт на близък или роднина, в какъв срока се ползва този тип отпуск, каква е процедурата, която трябва да обезпечи работещия и дали се заплаща, отговаря Тодор Капитанов ...

0

Осигуряване

Какво се включва в брутното трудово възнаграждение

При определяне размера на обезщетенията по Кодекса на труда в България, за основа се взима брутното трудово възнаграждение, получавано от работника или служителя. Какво точно се включва в него, отговаря ...

0