Във всяка общност празниците са време за почивка, за семейни срещи и за отпускане от ежедневните работни ангажименти. Въпреки това, за някои работници и служители празничните дни остават с работни ангажименти, което е по-скоро предизвикателство за тях. Това води до въпроси относно техните права и заплащане по време на официални празници.

Какви са законовите изисквания, които следва да спазват работодателите, които ангажират работещите да полагат труд по време на празници, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Колко трябва да ни платят, ако сме дежурни или на разположение

В много страни, включително и нашата, трудовото законодателство защитава правата на работниците и служителите, които работят по време на празници. Според законите, работниците и служителите, които работят на официални празници, трябва да бъдат компенсирани със специално увеличение на техните заплати.

Такова увеличение на заплатата е признание за жертвите и ангажиментите, които работниците и служителите поемат, за да осигурят непрекъснатото функциониране на различни индустрии през празничните дни. Те се лишават от възможността да се насладят на времето си със семействата си или да се отпуснат като останалите, затова е единствено справедливо техният труд да бъде адекватно възнаграден.

Работа в ден, който е обявен за официален празник, се плаща двойно. Двойна заплата би се дължала, когато служителят по график трябва да работи в празничния ден. Ако обаче не е включен в графика и работодателят го извика на работа, законът изисква да му бъде платена четворна надница. Това е така, тъй като 100% увеличение за извънреден труд се изчислява върху нормалната надница за работа в официален празник, която, както казахме, е удвоената дневна заплата.

istock
istock

Работата по време на официални празнични дни често е съпроводена и с полагане на извънреден труд, за който законът е предвидил увеличено възмездяване. Когато служителят работи над установеното за него работно време в работен ден, работодателят му дължи възнаграждение с 50% увеличение за всеки час извънреден труд. Ако работата е в почивни дни, то увеличението е със 75%. За извънреден труд в официален празник работодателят трябва да плати увеличение от 100%.

Ако работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време, правилото е същото: за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Положеният извънреден труд, което включва работа над законоустановеното работно време, при сумирано изчисляване на работното време се заплаща с увеличение от 50%. Това означава, че за всяка отработена часова ставка, извън нормалното работно време, работника или служителят ще получи добавка към възнаграждението си в размер на 50%.

Заплащане на извънреден труд при работа в чужбина

Подобни законови разпоредби целят не само да защитават интересите на работещите, но и да гарантират, че техният труд в празничните дни се възнаграждава справедливо и съобразено с техните усилия и жертви за работата през празничния период. Те са основният механизъм за осигуряване на равнище на справедливост и социална сигурност в работните отношения. Всеки работник или служител има правото да се възползва от тези законови гаранции и да изисква справедливо заплащане за своя труд.

Справка:

чл. 262, чл. 263 и чл. 264 от Кодекса на труда.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase