извънреден труд

Работа

Какво трябва да знаете за заплащането при работа по време на празници

Във всяка общност празниците са време за почивка, за семейни срещи и за отпускане от ежедневните работни ангажименти. Въпреки това, за някои работници и служители празничните дни остават с работни ангажименти, ...

1

Работа

Колко ще ви платят, ако работите днес и утре

По повод националния празник 3 март от Главната инспекция по труда напомнят, че за работа на официален празник се полага минимум двойна надница. Каква надница се пол...

1

Работа

Каква надница се полага при работа по празници

По повод предстоящите Коледа и Нова година Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) напомня на работодателите и на работниците и служителите, че за работа на официален празник се полага ...

1

Работа

Как се плаща извънредният труд

Съгласно Кодекса на труда извънредният труд в България е забранен. Въпреки това става въпрос за феномен, познат както в трудовото право под формата на редица изключения от правилото, така и в практиката, ...

2

Работа

Заплащане на извънреден труд при работа в чужбина

Не са рядкост случаите в практиката, при които работник или служител да изпълнява задачи в чужбина по договор с друго дружество. За осъществяване на целите, работникът бива командирован в съответните страни, ...

0

Осигуряване

Работим на "черно" - какво може да направим

Работници и служители могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират, ако е установен риск от работа на черно. Работодателите ...

0

Работа

Проблемите с полагането на извънреден труд се увеличават

Какви са особеностите при полагане на извънредния труд и какви са най-честите нарушения, които работниците и служителите посочват чрез сигнали до различните институции и организации, отговаря д-р Тодор ...

0

Работа

Заплащане при работа на 12-часови смени

В България и не само у нас проблемът на повечето работодателите е, че няма достатъчно работна ръка. Работещите стават все по-малко и по-малко, поради факта, че самото население на България с топи с всеки ...

1

Работа

Как работодателите изчисляват работното време

Един от най-честите въпроси, по който читателите на Pariteni.bg отправят запитване, в по темата за работното време. Причината за това е, че все още в България работещите остават с впечатление, че няма ...

3

Работа

Сигнал до ГИТ за незаплатен извънреден труд на служители

Синдикатът на административните служители "Подкрепа" е подал сигнал до Главната инспекция по труда за нарушения спрямо служителите на Агенцията по заетостта - полагане на извънреден труд, който не е отчетен ...

0