Специалната закрила на жените на работното място е от съществено значение за гарантиране на тяхното добро самочувствие, здраве и безопасност.

Жените имат здравословни и хигиенни нужди, които изискват специални мерки за осигуряване на комфорт и безопасност по време на работния им ден. Какви са изискванията на закона относно специалната грижа към жените на работното място, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Помещенията за почивка и лична хигиена за жените на работното място са от решаващо значение за подкрепата на бременните и кърмещите работнички и служителки. Тези помещения предоставят необходимото удобство и комфорт, които са от съществено значение за тяхното здраве и благополучие, както и за здравето на техните бебета.

В кои сектори жените получават по-високи заплати от мъжете

Сред изискванията относно работната среда, които засягат всички работещи, се вписват и специални разпоредби, които касаят единствено жените.

Въпреки че законовата рамка предвижда определени помещения, предназначени за хигиена и лична грижа на жените, както и за помещения за почивка, практиката сочи, че често тези разпоредби не се спазват и работещите рядко са информирани, че въобще съществуват. Необходимо е да се обърне повече внимание на тези изисквания и да се гарантира тяхното прилагане.

istock
istock

Става въпрос за специално уредени помещения, които са от значение за здравето и комфорта на жените на работното място. Такива помещения включват стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните жени. Изискванията към тези помещения са стриктни и се налага да бъдат спазвани, особено в предприятията, където работят 20 и повече жени.

На какви условия следва да отговарят стаите за лична хигиена на жените?

Стаята за лична хигиена на жените следва да бъде проектирана със следните основни компоненти: приемна, процедурна зона и тоалетна. Приемната трябва да разполага със съблекалня, умивалник, сешоар или салфетки за индивидуално ползване, столове, огледало, закачалка, шкаф с лигнин и дамски превръзки и други необходими аксесоари. Процедурната зона предлага индивидуални кабини с хигиенен ръчен душ, като броят кабини зависи от броя на жените на работното място. Всяка кабина трябва да има минимална площ от 3,0 кв.м.

Жените работят по-често на непълно работно време от мъжете

Всяка кабина и тоалетна трябва да бъдат снабдени с кофа с педал за отпадъците и течаща топла и студена вода, която отговаря на съответните стандарти за качество. Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени трябва да бъдат разположени една до друга и да се намират в помещения, които не са изложени на производствени вредности и замърсяване.

Стаята за почивка на бременните жени следва да е обзаведена с твърда кушетка, шкаф с чаршафи за индивидуално ползване от всяка бременна жена, масичка или нощно шкафче, чешма с топла и студена вода, най-малко два стола и чаши за вода. Площта на стаята за почивка не трябва да бъде по-малка от 8 кв.м. Осигуряването на отопление и осветление в съответствие с хигиенните норми е от съществено значение за комфорта и благополучието на работещите жени.

Забраняват се пушенето и употребата на алкохол в стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени, както и използването им за други цели.

Строгите изисквания към стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени не трябва да се пренебрегват. Тези помещения играят важна роля за удовлетворяване на основните нужди на жените на работното място, както и за поддържане на техния физически и психически комфорт.

Спазването на изискванията не само е законова задължителност, но и морално задължение, което следва да бъде придържано за създаването на по-справедливи и равни условия за всички работещи.

Справка:

Наредба № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase