работно място

Работа

Средно по шестима безработни се състезават за едно работно място

Средно по шестима безработни се състезават за едно свободно работно място в цялата страна - това сочат най-новите данни на Агенцията по заетостта, които са към 30 април 2024 година. Най-голяма е конкуренцията ...

1

Работа

Жените на работното място: Специални изисквания на закона

Специалната закрила на жените на работното място е от съществено значение за гарантиране на тяхното добро самочувствие, здраве и безопасност. Жените имат здравословни и хигиенни нужди, които изискват ...

1

Работа

Как да се справим с бърнаута на работното място

Какво е бърнаут? Накратко, прегарянето се отнася до състояние на хронично физическо и емоционално изтощение, което се появява във връзка с работното ви място. Ако стресът, свързан с работата, не се управлява ...

0

Работа

Как да реагираме, когато ни сменят работното място

В съвременното общество, където динамиката на работния пазар и бизнес средата са в постоянна промяна, разбирането и спазването на правата и задълженията както на работодателите, така и на работниците, ...

0

Работа

Какви са най-честите нарушения на работното място

Над 220 хил. трудови нарушения е констатирала „Главна инспекция по труда“ през 2023 г. Проверени са били 40 160 предприятия с 1 628 790 заети лица в тях. Нарушенията на разпоредбите за осигуряване на ...

0

Работа

Колко безработни се състезават за едно свободно работно място

Средно шестима безработни се състезават за едно свободно работно място, сочат най-новите данни на Агенцията по заетостта за цялата страна към 30 ноември 2023 година.  Най-голяма е конкуренцията в област ...

1

Работа

Наказания на работното място: Реални примери и уроци от практиката

В работния процес, дисциплината е от съществено значение, за да се поддържа ред и ефективност. Законът в България предвижда определени нарушения на трудовата дисциплина, за които работодателите имат право ...

0

Работа

Двама души се борят за едно работно място в София

Безработица у нас бележи ръст през летните месеци. Това показват данните на Агенцията по заетостта. Броят на регистрираните безработни в края на август е 149 349, което е с 1753-ма души повече в сравнение ...

1

Работа

Фирми отказват да наемат жени над 50 години

Жените над 50 г. често са дискриминирани на пазара на труда. Те също така подценяват себе си и дори не смеят да кандидатстват за позиции, коментират психолози.   „Често техните молби за работа негласно ...

0

Работа

Проучване: Над 70% от служителите у нас споделят, че са били дискриминирани на работното място

Над 73% от служителите у нас споделят, че са били дискриминирани в процеса по подбор или на работното място. Най-широко разпространената причина за дискриминация е възрастта (46%) – това се потвърждава ...

0