Българската икономиката постепенно изсветлява. Това съобщи професор Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал Композитния индекс „Икономика на светло”, предаде БТА.

Проф. Петранов представи анализ на ситуацията и тенденциите за изсветляването на икономиката в България на пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и Националния център „Икономика на светло”.

Композитният индекс „Икономика на светло” през 2018 г. се е повишил с 4,55 пункта и достига рекордно ниво от 79,10 пункта, посочи проф. Петранов. Той добави, че през 2017 г. този индекс е бил 74,55 пункта, а през 2016 г. 71,81 пункта.

„Наблюдаваме постепенно изсветляване на българската икономика. Новото е ускоряването на тази тенденция", отбеляза Стефан Петранов. Той допълни, че тези данни са предварителни. Освен това тези показатели са „косвени индикатори".

Наблюдава се ръст на хората, които работят с договори, заяви проф. Петранов. Въпреки че расте показателят за разплащането по банков път на работниците и служителите продължава да расте, голяма част от тях продължават да получават заплатата си в плик. Повечето от анкетираните работници, които работят на допълнителна работа с договор, са отговорили, че част от възнагражденията ми се плащат на ръка.

Сравнително високият дял на младежката безработица остава и през 2018 г., показват резултатите от анализа.

Събираемостта на ДДС се повишава. Според АИКБ причина за това е, че Министерството на финансите, правителството и Народното събрание са осъществили поредица от действия за подобряване и усъвършенстване на режима на облагане с ДДС. Наблюдава се ръст и в плащането на акцизи за тютюневи и изделия и алкохол. Това се дължи на подобрената контролна дейност на Агенция "Митници" и НАП, смятат от АИКБ.

„Въпреки по-добрите резултати, делът на сивата икономика остава сравнително висок”, добави проф. Петранов. „Липсата на квалифицирана работна ръка оказва негативно влияние. Липсват реформи в ключови сектори като здравеопазване, енергетика, защита на конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност”.

Според АИКБ новото рязко административно повишаване на работната заплата е довело до повече „сиви” практики в някои сектори. Австрия, Германия, Финландия и Дания в ниския дял на сивата икономика, където в тези страни е под 6 пункта.