Най-малко 10 години поддръжка на изоставен имот са необходими, за да започне процедура по узаконяване и промяна на собствеността. Това обясни адв. Милена Миткова, цитирана от ceb. bg.

Тя допълни, че след този срок трябва да бъдат предприети няколко стъпки, първата от които е да се установи кой е собственик по документи.

НАП е институцията, която предоставя тези данни. Освен това е необходима заверка от отдел „Общинска собственост”, че имотът не принадлежи на съответната община, както и уверение от Областната администрация, че държавата също няма претенции за собственост.

С тези три документа, както и с трима свидетели, бъдещият новодомец трябва да отиде при нотариус и да направи пълно описание на имота.

Нерядко ни търсят и представители на другата страна на казуса. Собственици разбират, че в имота им са се настанили хора без позволение и се чудят как да ги изгонят и как да не загубят правото си на ползване”, коментират още адвокати.

В част от случаите става въпрос за жилищен имот, в друга – за селскостопански. Тези казуси обикновено стигат до съд, където се установява кой в действителност притежава имота, както и дали могат да бъдат предявени претенции за пропуснати ползи и нанесени вреди.

Когато въпросът опира до непозволено ползване на земеделска земя, стъпките, които действителният собственик може да предприеме за запазване на имота си, минават през няколко институции.

Юристите препоръчват той да подаде заявление в общинска служба „Земеделие”, в което да предяви намеренията си да обработва земята. След това се очертават границите на владението, а ако някой друг вече е предявил същите намерения върху същата земя, от общината ще могат да посочат името му, за да бъде подведен под отговорност.

Вариант е и сключването на договор за аренда с местен земеделски производител или кооперация, в случаите, в които собственикът няма намерение сам да обработва земите си. Такъв договор също доказва кой владее собствеността, но чрез трето лице арендатор.