Данъчните оценки не са променяни 10 години, което показва, че това е един твърде съмнителен механизъм за облагане на цените при възмездните сделки между граждани.

Това каза пред БНР председателят на дисциплинарната комисия в Нотариалната камара Димитър Танев в коментар за предстоящата промяна на механизма за определяне на данъчната оценка на имотите - тема, която стана особено актуална след скандалите с ниските оценки на имотите на представители на властта.

„По принцип самата данъчна оценка е една фикция, защото там е цената, която е платена между страните. Тя не отразява плащанията между страните по сделката“, каза Танев в интервю за предаването „Хоризонт до обед“.

Според него „цената може да бъде една единствена – това е пазарната цена“.

„Така е и в Европейския съюз няма данъчна оценка, тя е един анахронизъм. Има една пазарна цена, която се облага“, обясни той.

„10 години не са променяни данъчните оценки и при динамичния пазар, какъвто е пазарът за недвижими имоти и при обстоятелството, че това е второто най-важно перо, което формира общинските бюджети, може да направите сравнение колко е неразумно да се опира повече данъчното облагане на данъчна оценка“, посочи Танев.

„Мисля, че въпросът не е на нежелание, а на неразбиране – правно-технически проблем. Пазарната цена, която се плаща, тя би трябвало да бъде установена от общинската администрация, но не заложена един път за 10 години, а да се изчислява на базата, както е в Европа, от вещи лица“, каза той.

„Те биха изготвили не данъчни оценки, а цени на имотите, които са с определен район. Биха взели предвид еднотипните сделки продажба - замяна“, обясни още Димитър Танев.