Покачващите се цени на жилищата показват нарастваща уязвимост на жилищния пазар. Това се посочва в доклад за България за 2022 г. на Европейската комисия, относно националната програма за реформи на страната ни.

През 2021 г. темпът на растеж на цените на жилищата се ускори до 8,7 %. Рискът от надценяване е нараснал, въпреки че остава ограничен.

Въпреки че задлъжнялостта на домакинствата е слаба в сравнение с други държави, според данните на ЕЦБ за условните салда растежът на ипотечните кредити бързо се е увеличил до почти 18 % през 2021 г.

Повишаването на лихвените проценти може да създаде трудности за някои кредитополучатели, е един от изводите в документа.

В нго се напомня, че Европейският съвет за системен риск (ЕССР) счита, че макропруденциалните политики са частично подходящи и частично достатъчни, като същевременно отчита няколко мерки, въведени в България, които смекчават настоящата уязвимост на жилищните недвижими имоти.

Поради това през февруари 2022 г. ЕССР отправи предупреждение към България да отстрани тези рискове.

Експерт: Имотите може да поевтинеят, но не и новото строителство

Въпреки че е рентабилен и добре капитализиран, финансовият сектор функционира в условията на повишена несигурност. Рисковете произтичат главно от големия дял на необслужваните кредити, корпоративната задлъжнялост и експозициите на банките към силно засегнатите от пандемията от COVID-19 сектори, пише още в доклада.

istock
istock

Според него съотношението на необслужваните кредити остава сред най-високите в ЕС. Съотношението следваше низходяща траектория, но броят на необслужваните кредити може да се увеличи поради неблагоприятните икономически условия и възможните увеличения на лихвените проценти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg