Развитието на инвестиционния пазар на имоти в страната ще зависи от редица фактори. Приемането на страната ни в Шенгенското пространство и включването й като пълноправен член на споразумението, както и въвеждането на еврото са предпоставки за засилване на интереса на чуждестранни инвеститори към България. Това се казва в проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти в България. Според анализа банките в България остават свръхликвидни с налични средства за кредитиране. Очакванията са лихвите да продължат да се движат на две скорости, а именно – ниски за покупка на жилище и по-високи – за финансиране на бизнес имоти.

Прогнозите за глобална рецесия през 2024 г. намаляват, но това остава основна опасност за местната икономика (главно като външен, „внесен шок“), въпреки че икономиката в България не показва знаци на забавяне. Colliers очаква инвеститорите да запазят интереса си към качествени имоти, дори и при евентуален спад на икономическата активност, поради високите нива на заетост и разумни нива на наеми, с изключение на сегмента на логистични площи, в който наемите през 2023 г. бяха причина за изчакване от страна на наемателите.

Предстоят трудни времена за жилищния сектор

През 2023 г. общата стойност на инвестиционните сделки спада от 294 млн. евро през 2022 г. на почти 221 млн. евро. Над 60% от обема се реализира през втората половина на годината, като трансакциите със спекулативни имоти и с активи, генериращи доход, са почти изравнени. Разпределението на инвестициите през 2023 г. по сектори е както следва: 42% са офисни площи, следвани от хотели (17%), търговски площи (13%), земя за строителство (13%), сгради със смесено предназначение (12%), сделките с индустриални и жилищни площи са съответно 5% и 1% от обема за годината.

istock
istock

Нивата на възвръщаемост на офисни и търговски площи запазват стойностите си от предходната година, а именно – 7.75%. Търсенето на индустриални и логистични площи от страна на инвеститорите продължава. Продавачите, от друга страна, не са мотивирани да продават, конкретно в логистика и търговски паркове, поради високата себестойност за строеж. В резултат на това, нивото на възвръщаемост за този сегмент остава 7.50%. Местните инвеститори продължават да са трайно активни на българския пазар през последните години, а през изминалата допринасят за 87% от общия обем, което представлява петгодишен рекорд.

В Западна Европа продължава спадът на инвестиционните обеми, поради увеличените лихви, както и в резултат на очакванията на купувачите за намаление на цените в комбинация с липсата на мотивирани продавачи, които да отговорят на тях. Тази тенденция достигна и България, но в значително по-малка степен, благодарение на по-ниската задлъжнялост на местно ниво, както и на традиционно по-малките инвестиционни обеми.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase