През следващите тримесечия процесът на повишение на лихвените проценти по депозитите и кредитите за домакинствата постепенно ще се засили, като лихвите ще достигнат най-високи стойности в края на 2024 г. и в началото на 2025 г., след което да се задържат на нива, близки до вече достигнатите. Това е прогнозата на БНБ, публикувана в тримесечното издание „Макроикономическа прогноза“.

Според банката растежът на депозитите на частния сектор също ще се забавя и ще бъде   8.9% в края на 2023 г., след което ще се понижи до 8.1% в края на 2024 г. и до 7.5% в края 2025 г. Основно влияние се очаква да има прогнозираното забавяне на растежа на заплатите, както и сравнително бавното повишаване на лихвените проценти на банките по привлечените средства. От банката очакват ръстът на компенсацията на един нает да възлезе на 13.9% средно за 2023 г. и да се забави до 8.3% през 2024 г. и 9.1% през 2025 г. вследствие на прогнозираната по-ниска инфлация.

Намалява и ръста на кредитирането до 9.8% в края на 2023 г. и допълнително до 6.7% в края на 2024 г. и 5.6% в края на 2025 г., за което ще допринесат понижаването на инфлацията, прогнозираното повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити, както и сравнително ниската инвестиционна активност на фирмите в частния сектор, посочват от БНБ.

Банката ревизира  очакванията си за ръста на икономиката ни, както и на инфлацията. През 2023 г. се предвижда растежът на реалния БВП в България да възлезе на 1.9% (спрямо 3.9% през 2022 г.), за което ще допринасят едновременно вътрешното търсене и нетният износ, докато изменението на запасите се предвижда да има силен отрицателен принос. През 2024 г. растежът на БВП ще се ускори до 2.7% , а през 2025 г. – до 3.6% , като причините ще бъдат най-вече поради преустановяване на наблюдаваното през 2023 г. понижение на запасите в икономиката, както и очакваното значително ускоряване на растежа на инвестициите, определено главно от заложените допускания за изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

istock
istock

В сравнение с макроикономическата прогноза от юни 2023 г. текущите очаквания са за по-висок растеж на реалния БВП през 2023 г. и за по-нисък растеж през 2024 г. и 2025 г. За 2023 г. растежът на реалния БВП е повишен с 0.9 процентни пункта, което отразява най-вече възходящата ревизия по отношение на положителния принос на нетния износ и на частното потребление.

От БНБ прогнозират годишната инфлация да се забави до 6.1% в края на 2023 г. най-вече поради проявяването на базов ефект от силното нарастване на потребителските цени през предходната година. „Средно за 2023 г. прогнозираме общата инфлация да възлезе на 8.8%, като в краткосрочен план очакваме проинфлационният натиск, произтичащ от нарастването на разходите на фирмите за труд, задълбочаващия се недостиг на работна сила и силното частно потребление“, пише в документа.

Ето какво предвижда есенната прогноза за кредитите и доходите у нас

Прогнозата за инфлацията в края на 2023 г. е ревизирана с 0.4 процентни пункта в посока по-голямо нарастване на потребителските цени, което се определя от групите на стоките и услугите с административно определяни цени, храните и енергийните продукти, в резултат на постъпили допълнителни отчетни данни, както и на ревизия в техническите допускания за динамиката на международните цени на петрола, природния газ и електроенергията.

За 2024 г. годишната инфлация е ревизирана в посока по-нисък растеж на потребителските цени (с 0.3 процентни пункта), макар средногодишната инфлация за 2024 г. да е ревизирана възходящо до 4.3% (при предходна прогноза от 3.7%). Ревизията в прогнозата на инфлацията за края на 2024 г. се дължи на групата на енергийните продукти предвид новите допускания за динамиката на цената на петрола на международните пазар.

istock
istock

Текущите допускания за развитието на глобалната икономическа активност, които са изготвени преди военния конфликт между Израел и Хамас, предполагат, че отрицателен шок във външното търсене на стоки и услуги от България ще се реализира главно през третото тримесечие на 2023 г., но той ще бъде ограничен и краткотраен. В резултат растежът на външното търсене през 2023 г. ще остане сравнително слаб в исторически план, но ще се засили отново в началото на 2024 г., като се повиши от 1.1% през 2023 г. до близо 3.0% през 2024 г. и 2025 г. Според очакванията на пазарните участници, през 2023 г. цените в евро на международните пазари на всички основни групи суровини ще се понижат спрямо предходната година, но при храните и петролните продукти те ще останат по-високи в сравнение с 2021 г., посочват от БНБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg