макроикономическа прогноза

Икономика

БНБ с нова прогноза за заплатите и лихвите

Затегнатите условия на пазара на труда и нарастващият недостиг на работна ръка ще продължат да оказват натиск за увеличаване на заплатите в реално изражение, превишаващо по темп растежа на производителността ...

2

Икономика

БНБ: Забавяне на ръста на заплатите и по-високи лихви догодина

През следващите тримесечия процесът на повишение на лихвените проценти по депозитите и кредитите за домакинствата постепенно ще се засили, като лихвите ще достигнат най-високи стойности в края на 2024 ...

1

Икономика

БНБ с нова прогноза за цените и заплатите

БНБ ревизира макроикономическата си прогноза за тази и следващите две години. Според банката перспективите пред растежа на външното търсене на български стоки и услуги през 2023 г. са се влошили спрямо ...

1

Кредитиране

БНБ с прогноза кога ще е пикът на лихвите

Затегнатите условия на пазара на труда ще продължат да оказват натиск за по-висок реален растеж на заплатите спрямо повишението на производителността на труда, като по този начин ще допринасят за нарастването ...

0

Икономика

БНБ: Работодатели се съревновават за служители с по-високи заплати

Компенсацията на един нает се очаква да нарасне с 14,3 на сто през тази година, с което ще изпревари средногодишното повишение на потребителските цени и ще подкрепя растежа на реалния разполагаем доход ...

1

Икономика

БНБ: Ръстът на заплатите се забавя

Компенсацията на наето лице да се повиши с 9.6% през 2022 г., очакват от БНБ в своята тримесечна макроикономическа прогноза. Основен принос за това ще имат ускореното нарастване на заплатите в частния ...

0

Кредитиране

Вижте прогнозата на БНБ за заплатите у нас

Компенсацията  на  един  нает  да  нарасне  с  8.2%  през  2021  г.  в  резултат  от  подобряването  на  икономическата  активност,  от  увеличението  на  минималната  работна  заплата  от  началото  на  ...

1