макроикономическа прогноза

Икономика

БНБ: Работодатели се съревновават за служители с по-високи заплати

Компенсацията на един нает се очаква да нарасне с 14,3 на сто през тази година, с което ще изпревари средногодишното повишение на потребителските цени и ще подкрепя растежа на реалния разполагаем доход ...

1

Икономика

БНБ: Ръстът на заплатите се забавя

Компенсацията на наето лице да се повиши с 9.6% през 2022 г., очакват от БНБ в своята тримесечна макроикономическа прогноза. Основен принос за това ще имат ускореното нарастване на заплатите в частния ...

0

Кредитиране

Вижте прогнозата на БНБ за заплатите у нас

Компенсацията  на  един  нает  да  нарасне  с  8.2%  през  2021  г.  в  резултат  от  подобряването  на  икономическата  активност,  от  увеличението  на  минималната  работна  заплата  от  началото  на  ...

1