Компенсацията на един нает се очаква да нарасне с 14,3 на сто през тази година, с което ще изпревари средногодишното повишение на потребителските цени и ще подкрепя растежа на реалния разполагаем доход на домакинствата. Това прогнозира БНБ в последната си Макроикономическа прогноза.

Значителен принос за растежа на компенсацията на един нает в номинално изражение през 2022 г. се очаква да има повишението на заплатите в частния сектор в резултат на по-високата инфлация и задълбочаващия се недостиг на работна ръка, който създава стимул за работодателите да се съревновават за служители въз основа на предлаганите възнаграждения.

Така описаните изменения вече намериха проявление в данните за първото тримесечие на тази година, според които компенсацията на един нает общо за икономиката нарасна с 15% на годишна база и изпревари темпа на растеж на потребителските цени. Прогнозираното постепенно забавяне на инфлацията през следващите години ще се отрази в по-слабо нарастване на номиналната компенсация на един нает, посочват от БНБ.

В същото време ограниченото предлагане на работна сила в страната ще продължава да оказва натиск за повишаване на заплатите в реално изражение с по-бърз темп от този на нарастването на производителността на труда. В резултат от БНБ очакват номиналният темп на растеж на компенсацията на един нает да остане висок през прогнозния период и да възлезе на 6,5 на сто през 2023 г. и на 7,5% през 2024 г. високият растеж на доходите през тази година, който не съответства на производителността на труда, ще се отрази чрез повишение с 13,2% на номиналните разходи за труд на единица продукция.

Българите местят спестяванията си от депозитите

По-слабото нарастване на доходите и постепенното повишение на производителността ще ограничат растежа на номиналните разходи за труд на единица продукция до 5% през 2023 г. и до 3,7% през 2024 г.

istock
istock

От БНБ прогнозират още заради режима на паричен съвет в България очакваното повишение на лихвите в еврозоната да се отрази и у нас. То ще се пренесе по-бавно върху лихвените проценти върху депозитите, спрямо лихвите по кредитите. Значителното ускоряване на инфлацията и оставащите отрицателни в реално изражение лихвени проценти по жилищните кредити, въпреки прогнозираното им нарастване, е възможно да продължат да стимулират търсенето на жилищни кредити, прогнозират от БНБ. Причина за това, според банката, са отрицателните реални лихви върху депозитите.

Експертите очакват през 2023 г. по-съществено забавяне на растежа както на кредитите за домакинствата, така и на тези за бизнеса. Депозитите обаче ще продължат да нарастват със сравнително високи темпове през прогнозния период, най-вече заради номиналния растеж на заплатите и нарастването на лихвите по депозитите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg