Доходите от труд ще растат през тази и следващата година, показва есенната макроикономическа прогноза на Института за анализи и прогнози, публикувана от Министерство на финансите.

Прогнозата за номиналното нарастване на компенсацията на един нает през 2023 г. е повишена до 14.3%, което се дължи и на ревизията в данните по Системата от национални сметки - СНС. Повишението на заплащането на труда ще остане високо и през 2024 г. (11.2%), заедно с очакваното ускоряване на растежа на реалната производителност, както и по линия на нарастване на минималната работна заплата, в съответствие с приетите нормативни промени за нейната актуализация, се казва в прогнозата.

Разгледано общо за икономиката, нарастването на компенсацията на един нает по предварителни данни бе 18.4%, а след тяхното ревизиране се понижи до 14.2% през 2022 г. Това от своя страна се отрази в по-съществено нарастване на показателя през първото полугодие на 2023 г. По-високите разходи за заплати в бюджетния сектор през 2023 г. също се очаква да допринесат за по-висок растеж на компенсацията на един нает.

Подобно на очакванията от пролетната прогноза, нарастването на компенсацията на един нает в частния сектор ще се забави през втората половина на годината, поради ограничаването на инфлационните процеси в страната и растежа на икономическата активност, с което номиналният растеж на показателя се очаква да достигне 14.3% средно за цялата година. Повишението на доходите от труд ще остане високо и през 2024 г. (11.2%), успоредно с очакваното ускоряване на растежа на реалната производителност. По-висок принос се очаква и по линия на нарастване на минималната работна заплата, в съответствие с приетите нормативни промени за нейната актуализация.

БНБ с нова прогноза за цените и заплатите

В периода 2025 и 2026 г. номиналният растеж на компенсацията на един нает ще се забави по-съществено, съответно до 8.1% и 7.3%, се казва в документа.

Според експертите в периода 2024–2026 г. се очаква кредитът за домакинствата да продължи да забавя растежа си в синхрон с очакванията за забавяне на потреблението на домакинствата и на номиналния растеж на компенсациите на наетите. Очакваното покачване на лихвените проценти в резултат от засилване на трансмисията на паричната политика на ЕЦБ и задържането им на по-високи нива, също ще допринесе за забавяне на темповете на кредитиране на домакинствата. Растежът на вземанията им ще се забави от 9.6% през 2024 г. до около 8.5% през 2025 г. и 8% през 2026 г.

istock
istock

Търсенето на кредит от фирмите ще продължи леко да се забавя през следващата година, в синхрон с очакваната динамика на частните инвестиции. Общо растежът на вземанията от фирми ще бъде около 7% в края на 2024 г. В периода 2025–2026 г. годишното нарастване на вземанията от фирми се очаква да започне да се ускорява в контекста на по-засилено усвояване на средствата по НПВУ.

Очакванията са растежът на общо вземанията от предприятия в края на 2025 г. да бъде 7.3%., а в края на 2026 г. – 7.8%. Общо ръстът на вземанията от частния сектор ще се забави от 8.1% през 2024 г. до 7.9% в края на прогнозния хоризонт. Привлечените депозити в банковата система ще продължат да нарастват с относително високи темпове през целия прогнозен хоризонт. Очакванията са в края на 2023 г. паричното предлагане да забави годишното си нарастване до 9.8%. В периода 2024–2026 г. очакваме забавянето му да продължи, като в края на 2026 г. годишният му растеж ще бъде около 8.9%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg