Министерство на финансите

Пари

Как да инвестираме в държавни ценни книжа

Държавните ценни книжа (ДЦК) представляват прехвърляеми дългови ценни книжа, емитирани от министъра на финансите от името и за сметка на държавата. Те са в „дематериализирана форма“ - безналични и съществуват ...

1

Икономика

Ето какво предвижда есенната прогноза за кредитите и доходите у нас

Доходите от труд ще растат през тази и следващата година, показва есенната макроикономическа прогноза на Института за анализи и прогнози, публикувана от Министерство на финансите. Прогнозата за номиналното ...

0

Работа

Влошава ли се ситуацията на пазара на труда

Първи сигнали, че положителните тенденциите на пазара на труда, наблюдавани през последните две години, са започнали да отслабват, показват данните от Наблюдението на работната сила, през второто тримесечие ...

1

Данъци

Близо 9090 фирми се отказаха от регистрация по ДДС

9088 фирми са се дерегистрирали по Закона за ДДС през първите шест месеца на тази година. Това са данни на НАП, обявени от министъра на финансите Асен Василев на депутатски въпрос на Мартин Димитров и ...

0

Пари

Ще изчезнат ли парите в брой у нас

Постове във Фейсбук и публикации в различни сайтове споделяни и коментирани десетки и стотици пъти твърдят, че държави като България, Гърция, Португалия и други са във фаза "проучване", като банковия сектор ...

0

Пари

Предлагат по-висок доход за получаване на детски надбавки

Да се промени доходът, от който зависи получаването на детски надбавки, предвижда Средносрочната бюджетна прогноза, одобрена от Министерски съвет. Съществена част от политиката за социално включване е ...

0

Икономика

МФ: Държавата ще се наложи да тегли скъп дълг

Рекордно високият обем на необходимия нов държавен дълг през 2023 г., като пряко следствие преди всичко от заложения бюджетен дефицит от една страна, и от друга - силно ограниченият времеви хоризонт за ...

0

Пари

Вдигат по-малко пенсиите от догодина

Без индексация на пенсиите с 12% от 01.07.2023 г. биха се спестили 1,147 млрд. лева, а ако увеличението на пенсиите стане от 1 октомври икономията за бюджета ще е в размер на 573,6 млн. лева. Това е записано ...

0

Пари

Какви детски и помощи за деца предвижда новият бюджет

Министерство на финансите публикува предложението си за Бюджет за 2023 г. в него е предвидено запазване на размера на детските, които получават родителите, както и нужният доход, за да имат право на тях. ...

0

Пари

Министерство на финансите дава конфискувани коли

Държавата ще предоставя на общини и висши учебни заведения конфискувани автомобили. Това се разбира от заповед на министъра на финансите Росица Велкова. Заповедта предвижда шефовете на НАП и Агенция ...

0