9088 фирми са се дерегистрирали по Закона за ДДС през първите шест месеца на тази година. Това са данни на НАП, обявени от министъра на финансите Асен Василев на депутатски въпрос на Мартин Димитров и Георги Ганев, които са едни от инициаторите за промени в прага за регистрация по ДДС. Причината за питането е промяната в Закона за ДДС, според която от 01.01.2023 г. се увеличи  прагът за задължителна регистрация по ЗДДС от 50 000 лева на 100 000 лева.

Това пък прави  все по-актуален въпросът за възможностите на малкия бизнес да прекрати своята регистрация по ЗДДС.

От данните на финансовия министър става ясно още, че към края на миналата година общият брой на юридическите лица, вписани в регистъра на НАП, са 1 019 558, като от тях 305 842 са регистрирани по ЗДДС, а нерегистрирани са 712 716 фирми.

Към края на юни тази година борят на фирмите, които се водят на отчет пред НАП,  нараства до 1 054 293, като се увеличават и тези, които не са регистрирани по ДДС – с 30 000.

Дерегистрацията по ЗДДС може да се извърши само когато са налице определени основания за прекратяване на регистрацията, които са посочени в закона. Тя може да се извърши по инициатива на НАП или по инициатива на съответното данъчно задължено лице.
 
Това на практика означава, че след 01.01.2023 година, ако фирма е реализирало облагаем оборот, който е в размер по-малък от 100 000 лева за 12 последователни месеца преди текущия месец, то ще може да прекрати своята регистрация по ЗДДС.

Регистрацията по ЗДДС не е само задължителна, но и доброволна на основание чл. 100 от ЗДДС. След регистрацията по избор лицето има задължението да начислява ДДС върху своите продажби, но и има правото да ползва данъчен кредит за своите покупки.

Минималният праг за ДДС регистрация се удвоява от януари 2023г.

Лицата, които са регистрирани по избор, имат право да подадат заявление за дерегистрация, само при условие, че към момента на подаване на заявлението за прекратяване на регистрацията не е налице основание за задължителна регистрация.

istock
istock

Друга важна особеност при дерегистрацията на лицата, които са се регистрирали по избор е, че независимо от горното, те нямат право да подават заявление за прекратяване на своята регистрация по-рано от 12 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината, в която е извършена регистрацията.

Важно е да се отбележи, че от момента на прекратяване на регистрацията, фирмата няма да имаме право да начислява ДДС върху извършените продажби, но и отпада правото да ползва данъчен кредит, когато придобива стоки или услуги.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg