Да се промени доходът, от който зависи получаването на детски надбавки, предвижда Средносрочната бюджетна прогноза, одобрена от Министерски съвет. Съществена част от политиката за социално включване е предоставянето на материална подкрепа за семействата с деца и семействата, които полагат грижи за деца в риск.

За прогнозния период 2024-2026 г. се предвижда увеличение на доходните критерии при определяне правото на достъп до семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), както следва:

• Увеличение на доходния критерий при определяне правото на достъп до месечни семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст:

- за получаване на пълния размер на помощта съответно от 01.01.2024 г. от 510 лв. на 710 лв., от 01.01.2025 г. от 710 лв. на 760 лв. и от 01.01.2026 г. от 760 лв. на 810 лв.;

- за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта съответно от 01.01.2024 г. от 510,01 лв. до 610 лв. на 710,01 лв. до 810 лв., включително, от 01.01.2025 г. от 710,01 лв. до 810 лв. на 760,01 лв. до 860 лв. включително и от 01.01.2026 г. от 760,01 лв. до 860 лв. на 810,01 лв. до 910 лв. включително.

Нов начин за определяне на социалните помощи от юни

• Увеличение на доходния критерий при определяне правото на достъп до останалите две семейни помощи за деца, които се предоставят с доходен тест – еднократната помощ при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година съответно от 01.01.2024 г. от 610 лв. на 810 лв., от 01.01.2025 г. от 810 лв. на 860 лв. и от 01.01.2026 г. от 860 лв. на 910 лв.

istock
istock

В момента детските надбавки за едно дете са 50 лв., за две 110 лв., за три деца –165 лв., като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20 лв. Размерът на детските надбавки за близнаци е 75 лв. на дете.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg