есенна макроикономическа прогноза

Кредитиране

МФ: Пазарът на имоти у нас се охлажда

През 2023 г. растежът на вземанията от предприятия и от домакинства ще се забави. Влияние за това развитие ще окажат забавянето на икономическия растеж, очакваното повишаване на лихвените проценти по кредитите ...

1