От 2018 г. се очаква да бъде намалена субсидията по държавната програма за саниране на панелките и най-вероятно ще падне до 75-80%, научи „Монитор”.

„Със сигурност процентът на субсидията няма да бъде намаляван рязко. Става дума първоначално за 20 или 25 на сто. Това ще бъде делът от цената на обновяването, който собствениците на жилища ще трябва да плащат”, каза Гергана Благиева, директор „Жилищна политика” в МРРБ. 

По думите й намаляването на субсидията може да се очаква най-рано от 2018 г. „Имаме все още финансов ресурс, с който се изпълняват сградите, подписали договори с Българската банка за развитие (ББР). Банката и министерството правим анализи на излезлите обществени поръчки и договорите”, обясни тя и добави, че засега не се коментира промяна понижаване на субсидията под 100% по европрограмата „Региони в растеж”.

Според нея минус на процеса по саниране на многофамилните жилищни сгради е липсата на цялостен финансов механизъм, както е в Германия. „Той обикновено включва банковият продукт, държавните гаранции или фонд с тази цел и не на последно място подпомагане на социално слабите, нямащи възможност да финансират своя дял от проекта за саниране. Трябва да се разработи системата. 

По проекта за енергийно обновяване на българските домове по старата ОПРР се отпускаха пари на бедните собственици на жилища”, припомни Благиева и добави, че проблем остава несъгласието на отделни собственици, защото за да може да се изпълни санирането се изисква достъп до всички апартаменти.

Експертът обясни още, че в Северна България интересът към засега безплатното държавно саниране на панелките е много по-слаб. „В южната половина от страната етажните собствености са много по-активни. Програмата е децентрализирана и е въпрос на организация на местно ниво как тя ще се изпълнява от общините. Създалите добра организация по-лесно мотивират гражданите да създават сдружения на собствениците и да кандидатстват”, каза още Благиева.

Днес в София Германо-Българската индустриално-търговска камара организира конференция за опита на ФРГ в санирането на сгради. На нея бяха представени иновативни технологии за обновяване и повишаване на енергийната ефективност на сградите. Германските участници споделиха опита си от обновяването на старите блокове в бившата Източна Германия. Според Даниел Вевецер, консултант в Германското министерство на икономиката и енергетиката в Източна Европа няма създадена стройна система за енергийно обновяване на жилищния фонд.