Неплатените такси за общите части на входа да се събират с местните данъци и такси. Това част от предложенията, залегнали в предстоящите промени в изискванията за поддръжка на сградния фонд и въвеждане на механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на етажната собственост.

„Огромен е интересът на обществото към промените, които в момента изработваме за подобряване на управлението на етажната собственост“, каза в ефира на бТВ  Гергана Благиева – директор на дирекция 

„Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Граждани искат санкции срещу неизрядни съседи, част от парите, дължими и неплатени към етажната собственост, може да да се подават към общината, която да ги събира в последствие заедно с местните данъци и такси, каза Благиева.

В момента тече дискусия за промени в Закона за етажната собственост. До 15 април се събират предложения, които ще бъдат обсъждани за включване към новите текстове на закона.

В момента собствениците на имоти имат повече права отколкото задължения и е много трудно налагането на санкция към собственик, който не изпълнява решенията на  общото събрание в  етажната собственост и  който не плаща дължимите такси за управление и поддръжка на общите части в сградата  и  гласуваните такси за  Фонд „Ремонт и обновяване“. Затова се предлага завишаване на задълженията на собствениците и увеличаване правата на общото събрание за санкции към неизрядните собственици.

Ефектът, който търсим, е изпълнението и контролът за изпълнение на правилата за управление  и поддръжка на общите части в сградата да се повиши, както и да се повиши ангажираността към собствеността. Освен към жилището, трябва да се полага необходимата  грижа и към общите части, които са дял от всяко жилището.

Има предложения да отпаднат таксите за асансьор за живеещите на първи и втори етаж, но това не е добро решение, обясни Благиева. По тази логика, живеещите на първия етаж трябва да бъдат изключени от поддръжката на покрива, но той е обща част и средствата за него се дължат от всички живущи. Затова ще търсим механизъм за по-справедливо разпределение на таксите в зависимост от етажа и дела в общата собственост, каза тя.