Румъния и Унгария са единствените пазари на недвижими имоти в Източна Европа, които не са атрактивни за инвеститорите заради завишените цени, а липсата на сделки показва нуждата от допълнително намаляване на цените, показва проучване на консултантската компания ДиТиЗет в световен план, цитирано от румънския вестник "Курентул".

Анализът прави съпоставка на индекс на стойността на недвижимите имоти в световен план, осъществен въз основа на годишните печалби, които инвеститорите оценяват, че ще получат в период от пет години в съотношение с рисковете, които съответната страна носи. При тези условия ДиТиЗет е класифицирала анализираните пазари в три категории, съответно "горещи", "топли" и "студени", като Румъния е включена в последната категория. 

В категорията "студени" са включени пазарите, където бъдещите печалби са под нивото на очакванията, а заради завишените цени тези страни трябва да бъдат избягвани от  инвеститорите. 

"Като се има предвид малкия брой на сделките, осъществени през 2009 г. и първата половина на 2010 г., Румъния е класифицирана като "студен пазар" според индекса на ДиТиЗет.

Румъния и Унгария са единствените страни в Източна Европа, чиято атрактивност за инвеститорите е ограничена. Това се дължи на съществената разлика между очакванията на продавачите и тези на купувачите", обясни представителят на консултантската компания Богдан Сердженту.

Като се имат предвид всички сектори на недвижимите имоти, най-слабо атрактивните за инвеститорите пазари са Великобритания и северните страни, а Германия предлага най-добрите перспективи по отношение на бъдещите печалби, показва проучването. 

Централна и Източна Европа има най-голям брой "студени" пазари, който обаче се балансира от същия брой страни, включени в категорията "горещи" пазари. Така например Прага е един от най-атрактивните пазари за инвеститорите. Купуващите имоти в Москва пък очакват увеличение на печалбите в скоро време заради покачване на наемите, твърди компанията.