Част от фирмите, които печелят обществените поръчки на общините за санирането на панелните блокове, са го направили, предлагайки свръхниски цени. Това заявиха участници в конференцията „Форум Градът“. 

Според председателя на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти Мирослав Йорданов при търговете за обследване на блоковете често фирмите печелят с цена 1 лв. на квадратен метър. 

Нормалната цена според него е 5-6 лева. Йорданов направи заключението, че явно обследването ще е с много ниско качество, а това по-нататък ще се отрази и на качеството на самото саниране.

Шефът на Камарата на архитектите в България Николай Гълъбов посочи пред „Труд“, че основната причина за този дъмпинг е, че в наредбата за обследванията не пише в пълнота какво точно се изисква от конструктивното и енергийно обследване. Това позволява на фирмите да предлагат само минимума от дейности. 

Двете организации често са повдигали този въпрос, но резултат няма. Преди години в закона било записано, че трябва да има задължителни минимални цени за обследването, под които не може да се пада, но КЗК ги отхвърлила, тъй като изкривявали конкуренцията.