Нотариалният акт е сериозен документ, който трудно се поправя. Как да постъпим, ако забележим грешка в него, след като покупката на имота вече е станала факт? Специалистите обясняват дали и кога грешката може да създаде проблеми и как се поправя.

Първо отидете при нотариуса, който е изповядал сделката, и вижте какво ще каже. Това е съветът на брокер Ренета Стоянова. Експертът споделя личния си опит с поправки на нотариален акт.

При опит за продажба на жилище, купувачът открива малка грешка – сбъркано изложение на една от стаите. Въпреки че не било по вина на собственика, всички страни по предишната сделка трябвало да се съберат и да отидат при нотариуса, изповядал сделката.

Имало обаче един проблем – купувачите и продавачите трябвало да бъдат в точно същия състав, а сделката била сключена преди 12 години. Наложило се да минат през истински приключения, докато всички успеят да се съберат. Трябвало да се пращат пълномощни от чужбина и т.н. Накрая все пак получили нов нотариален акт, който става неразделна част от първия акт.

При друг случай купувач на жилище открил грешка в номера на адреса на жилището. Тогава нотариусът успокоил, че не е проблем, защото жилището има идентификационен номер в кадастралната карта и изповядал сделката със сбъркания номер.

Ако нотариусът ви каже, че грешката е фактическа и подлежи на поправка, по-добре веднага се съберете в същия състав и я поправете навреме, препоръчва брокерът. Но по думите й, дори грешката да остане, собственикът няма да има проблеми, докато не реши да се разпорежда с новата си собственост (продажба, ипотекирате и т.н.).

При поправка се съставя нов нотариален акт и съответно се заплаща още веднъж като за съставяне на нотариален акт. Въпреки това в практиката има и изключения. Стоянова споделя, че в нейния случай нотариусът е бил много любезен и не е поискал пари.

Ако грешката е на нотариуса, не би следвало той да иска заплащане за поправянето й. Грешките обикновено касаят обекта на сделката. Основно от това зависи дали се налага поправка или не.

При сбъркано име или адрес, проблемът не е толкова голям, допълва адвокат Милена Миткова. Физическите лица могат да променят името и постоянния си адрес, но не и ЕГН-то си. Същото е и при търговските дружества, които се идентифицират единствено с ЕИК. Само то не подлежи на промени във времето, за разлика от името и адреса.