След брака много хора искат да се уверят, че в случай на смърт техният съпруг/съпруга ще е подсигурен с имот. Как може само преживелият съпруг да получи жилище, собственост на другия, без останалите наследници по закон да могат да претендират за дял?

Дали имотът е дарен или е придобит възмездно по време на брака, няма отношение към кръга от наследници, а само към техните дялове, обяснява адвокат Милена Миткова. Ако имотът е лична собственост на единия съпруг (дарение), то след неговата смърт наследяват наследниците по закон при дялове, съобразно Закона за наследството.

Например, ако наследници са съпруг и две деца, наследяват по 1/3. В случая преживелият съпруг при всички положения наследява част от този имот. Приживе собственикът може да подпише много неща, но единствено завещанието има ефект. Може също така да прехвърли имота на другия съпруг с нотариален акт – продажба, дарение и т.н.

Адвокат Румена Симеонова допълва, че законодателят урежда наследяването от страна на съпруга в чл.9 от Закона за наследството. Той гласи, че съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете.

Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството. Условието е то да се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака. В противен случай получава 2/3 от наследството.

А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория. Ако обаче няма други наследници, съпругът получава цялото наследство.

Това означава, че преживелият съпруг ще получи цялото имущество на покойния си съпруг, само ако към момента на смъртта той няма деца, братя и сестри, родители и племенници. Във всички други случаи имуществото ще се дели, ако оставите нещата да се развият съгласно закона.

Завещанието е вариант да се дерогира законовото решение и да се последва волята на наследодателя. Все пак това се отнася за цялото имущество на наследодателя. Конкретен имот може да бъде поставен в дял именно на преживелия съпруг (и обикновено така се случва), особено ако има и друго имущество – ниви, гаражи, магазини.

Добра идея е жилището да се прехвърли приживе, а за по-голяма сигурност може да се запази и право на ползване върху имота. Ако решите да прехвърляте обаче, внимавайте – все пак никой не знае кой от двамата ще си отиде първи. Накрая може да се окаже, че роднините на другия съпруг ще наследят заедно с този, който е прехвърлил жилището си приживе и то няма да остане само негово.

Вижте още: 

Защита на имуществото при следващ брак 

Родители без брак ще получават по-трудно детски