Имотните сделки между роднини са честа практика в сферата на недвижимите имоти. Ако предстои строителство срещу обезщетение, ваш близък може да реши да ви прехвърли своето право на обезщетение. Как става сделката и какви документи са необходими?

Прехвърлянето на право на строеж става с нотариален акт, посочва адвокат Милена Миткова. Има възможност собственикът да ви прехвърли земята, вместо само правото на строеж. В противен случай лицето ще продължи да бъде собственик на земята и ще плаща някакви данъци, а вие ще бъдете собственик на правото на строеж, а по-късно – и на изградените обекти. Разбира се, ще плащате данък за тях.

Ако ще прехвърляте земя на строителя, направете го след като той завърши сградата напълно, съветва юристът. Настоящият собственик също така може да ви упълномощи да го представлявате пред нотариус и да прехвърлите сам на себе си правото на строеж.

Според адвокат Румена Симеонова юридически е много по-лесно вашият близък да подпише договора от свое име, като обезщетението, което ще получи, да бъде в имот, който ще се прехвърли на ваше име. Ако целта е вие да получите имот, това е най-лесният вариант.

Преди издаването на нотариален акт, имотът, който ще бъде получен като обезщетение, може да бъде записан като ваш. Това може да стане още в предварителния договор. Просто вашият близък трябва да поиска обезщетението да му бъде дадено в натура (недвижим имот), което ще бъде прехвърлено на ваше име.

В предварителния договор може да се запише, че лицето ви предоставя имота си срещу обезщетение, което да бъде изплатено/прехвърлено на вас (вместо на него). В юридическата теория това се нарича „договор в полза на трето лице“.

Така се спестява втора сделка – вместо лицето да получи обезщетението и после да ви го прехвърли, още в началото то се договаря, че обезщетението ще бъде във ваша полза. Препоръчително договорът да бъде изготвен от опитен юрист.