Ивестициите в бизнес имоти в държавите от ЦИЕ достигнаха 3.3 млрд. евро през първото тримесечие на текущата година. За първото полугодие те възлизат на 5.5 млрд. евро, т.е. само 3% под регистрираните рекордни стойности за същия период на 2018 г.

Чехия и Унгария са с най-голямо увеличение на инвестициите - съответно 83% и 35%, спрямо първото полугодие на предходната година.

В Полша се наблюдава обратния тренд – 20% спад през периода, сочат данните на Colliers International. На пазарите в Румъния, Унгария и Словакия, след слабото първо тримесечие, към момента е налице подобрение.

Интересът към сектора на офис площите доминира в ЦИЕ през тази година. Инвестициите в него са се увеличили с 43% на годишна база. Индустриалните площи отбелязват ръст от 26% през второто тримесечие, а благоприятното развитие на сектора на хотелите продължава (+320%).

Нарастващият, макар и с умерени темпове, БВП подпомага разрастването на тези сектори.

Търговските площи регистрират подобрение в сравнение с първото тримесечие, но все още са с 69% под стойностите си по същото време миналата година.

Притокът на капитали от Азия се увеличава за сметка на фондовете от ЦИЕ. Трансграничните транзакции с Полски капитал и инвестициите от страна на местни компании в Полша са незначителни като размер. Американските фондове остават нетни продавачи, докато тези от Обединеното Кралство и Западна Европа стават нетни купувачи.

Във връзка със стабилния приток на инвестиции, възвръщаемостта от офис площи в столиците на държавите в региона, намалява през последните 6 месеца. Очакванията са за продължаване на тази посока на развитие в следващите 12. Тя ще остане валидна и за Будапеща още известно време.

До една година от настоящия момент свободните площи в офисния сегмент ще продължават да се увеличават в Букурещ, да намаляват във Варшава и обратно на развитието до момента, ще се свият и в Братислава.

Това ще афектира стойностите на активите в региона по-скоро благоприятно. В някои от разглежданите сегменти ще се наблюдава ръст на наемните нива. Това е вероятно да се случи в Будапеща и Прага, а в Букурещ и Братислава се очаква обратната тенденция.