На брокерите и частните съдебни изпълнители често им се налага да си сътрудничат при покупка на имот от търг. Правилата са описани точно и ясно в закона. Както обикновено обаче, в България практиката значително се различава от теорията – в негативна посока.

Брокер Райна Тодорова предупреждава за много нередности, на които се е натъквала по време на участието си в публични търгове. Работата й налага редовното преглеждане на обявленията за имоти. „Сблъсквам с неграмотност, непрофесионализъм и престъпно нехайство от страна на голяма част от ЧСИ-тата“, споделя Тодорова.

Липса на проверка на имота за тежести и възбрани; апартамент, който е тристаен, се обявява като двустаен; отсъствие на посочен взискател по делото в обявлението; няма реален телефон за връзка с пазач на имота за оглед. По думите на специалиста това е само малка част от нередностите, допускани при публична продан.

Специалистът разкрива и други скандални подробности. При последния търг, на който е участвала, е имало явна уговорка с един от наддавателите и частния съдия. Когато хората са възразили на тази манипулация, ЧСИ-то отговорило: „Еми, подайте жалба!“

Брокерите на недвижими имоти имат задачата винаги да внимават за пълната изрядност на всички документи по сделката. Те трябва да бъдат особено прецизни, защото са отговорни пред своите клиенти. При проявена некомпетентност рискуват да загубят не само настоящите, но и потенциалните си клиенти. Въпреки по-високите си възнаграждения, явно ЧСИ-тата могат далеч по-лесно и безнаказано да избягат от отговорност.

Всичко това поставя много въпроси. Няма ли кой да следи за дейността на частнитe съдия-изпълнители? Безнаказано ли е всяко подобно деяние и проява на безхаберие у нас? Засега въпросите са повече от отговорите.

Докато нещата не се променят, всички участници в имотните търгове трябва да бъдат много предпазливи, добре информирани. Ако решите да купувате имот от търг, за предпочитане е да си наемете добър специалист, който да защитава правата ви и да ви преведе безпроблемно през сделката.