Когато живеете под наем, винаги съществува риск от проблеми с наемодателя. Много хазяи отказват да заплащат належащи ремонти в жилището или на общите части (като покрива например). Следват заплахи за съд и заплахи за изгонване. Има ли значение срокът на договора и това дали е нотариално заверен?

Договорът за наем е най-често срещаният договор в живота, разкрива адвокат Галина Чанкова. Обичайно той се сключва за една година и за такъв срок не се изисква нотариална заверка. Когато обаче се сключи за срок над една година, то тогава той трябва да бъде нотариално заверен и вписан в имотният регистър.

Що се отнася до въпроса за правата и задълженията на наемателя по поддържане на наетата вещ (стая, апартамент или къща), то отговорът е даден конкретно в чл. 231 от Закона за задълженията и договорите. Дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновена употреба, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и други, са за сметка на наемателя.

Поправките на всички други повреди, ако не са причинени виновно от наемателя, са за сметка на наемодателя. Ако наемодателят не извърши тези поправки, наемателят има правата по ал. 2 на предходния член, но той може да иска обезщетение, само когато повредата се дължи на причина, за която наемодателят отговаря. Ако наемателят извърши сам поправката с грижата на добър стопанин, той може да прихване стойността и срещу наема.

Някои наематели не само съвестно изпълняват задълженията си, но изпълняват и тези на наемодателя. Правата си може да защитите както по доброволен, така и по съдебен ред. За предпочитане е да се разберете на добра воля кой за какво е длъжен да отговаря.

Ако вие си плащате всичко редовно, проблем няма и няма опасност наемодателят да ви съди или поне няма шанс да спечели подобно дело, категорична е адвокат Румена Симеонова. Колкото до договора за наем – той е неформален договор, който може да бъде доказван и по друг начин, не само с договор в писмена форма.

Внимавайте само какво пишете в ежемесечните преводи, съветва юристът. Винаги пишете като основание „наем за месец ..., ... година“. Така няма да може да се оспори какво точно плащате. Иначе вие ползвате имота и това може да се докаже чрез свидетели, плащате си наема и можете да го докажете с документи от банка.

Не е задължително да имате подписан договор за наем за конкретната година. Дори в повечето такива договори се записва, че ако договорът не бъде прекратен, се подновява автоматично.

Дори да нямате такава клауза в договора, няма начин наемодателят да ви изгони на това основание. Нито пък да ви осъди да плащате вноски за ремонт на покрива – те са негово задължение. Вие сте изцяло в правата си да откажете да внасяте тези суми и не е необходимо да правите нищо друго.

Все пак от житейска гледна точка, ако отношенията не са добри, имайте едно на ум да си търсите и друг вариант за квартира. Когато наемодателят не е доволен по някаква причина от своя наемател, той намира и начин да прекрати договора за наем. Очаквайте и подобен вариант.

Ако ви изпрати предизвестие за прекратяване на договора за наем, вие няма да можете да задържите ползването много дълго. Друг вариант е да увеличи наема. И двата сценария са възможни, особено когато възникне конфликт. Тук няма правна защита за наемателя, защото наемодателят е в правото си да прекрати договора или да увеличи наема. Просто бъдете нащрек и се пазете от конфликти с наемодателя си.

Адвокат Николина Митова подкрепя горепосочените твърдения. Извършването на ремонти извън дребните поправки са изцяло за сметка на наемодателя. След извършването на ремонтите наемателят има право да прихване стойността им от наемната цена.

Симеонова съветва да не търпите тиранично отношение от страна на хазяина си. Винаги можете да си намерите уютна квартира с разбран наемодател. За ваше спокойствие – в правото си сте както да не плащате допълнителна вноска за покрива, така и да си прихванете от наема всичко извън „дребните поправки“. Но това при всички случаи ще доведе до конфликт с хазяина, затова обмислете дали си заслужава разправиите.