Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини в картел 13 фирми, свързани с Националната програма за енергийна ефективност, информира самият регулатор. Производството е образувано по сигнал за електронни писма, разменени между участниците в обществената поръчка.

От писмата се установява, че потенциалните изпълнители са се договорили да разпределят помежду си възлагаемите обекти и да подадат ценови оферти равни на максималните им цени, с които са класирани в първия етап от процедурата. 

Става въпрос за фирмите „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Димитров и син“ ЕООД, „Адапт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД, „Евиданс инженеринг“ ЕООД, „Тобо инвест“ ЕООД, „Фрибул“ ООД, „Корект“ ЕООД, „Инфрам“ ЕООД, „Интконс“ ЕООД, „Ен Екип“ ООД и „Протико Ил“ ООД.

Регулаторът е извършил внезапни проверки в няколко от офисите на три от фирмите - „ВМЛ – консулт“ ЕООД, „Архкон Проект“ ООД и „Евиданс инженеринг“ ЕООД. От проверката за иззети копия от електронната кореспонденция, която съдържа данни за подобни договорки и разпределяне на обекти и в други процедури за санирането. 

Според КЗК има налични основания да се говори за картел имащ за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазарите на изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сградите и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

В срок от 30 дни адресатите на определението и молителите имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.